Pressmeddelanden

Veterinärmedicin

Forskarnas fällor med ko-urin hindrade malarians framfart

21 februari, 2024 - SLU

I en ny vetenskaplig artikel beskriver ett forskarteam från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) hur deras myggfällor bidragit till att minska spridningen av malaria i byn Magge i södra Etiopien med 60 procent. Fällorna som testades i studien preparerades med en syntetisk doft av färskt ko-urin som attraherar olika sorters myggor som använder urinen som en slags energidry

Högskolan i Gävle i internationellt viltsamarbete

5 februari, 2024 - Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle deltar i ett internationellt forskningssamarbete som ska kartlägga sjukdomar bland de vilda däggdjuren.
– Vi vill ta reda på vilka smittor som finns i djurstammarna och hjälpa till med att förhindra spridning, säger Lars Hillström, biolog vid Högskolan i Gävle.

Ny studie från SLU visar PFAS i mark och organismer på Frösön

13 december, 2023 - SLU

I en ny studie av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har halterna av per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) i däggdjur och växter på Frösön i Jämtland undersökts. Resultaten från studien visar att PFAS har tagits upp i jord, växter och djur.

Tygelkraft vid ridning kan minskas till hälften med hjälp av inlärningsprinciper

8 december, 2023 - SLU

I en doktorsavhandling från SLU har doktorand Marie Eisersiö, studerat de signaler som ryttare ger till sina hästar genom tyglarna. Genom tillämpning av inlärningsprinciperna för klassisk betingning och negativ förstärkning visade det sig vara möjligt att halvera tygelspänningssignalens kraft under ett träningspass.

Förebyggande åtgärder krävs för att skydda grisbesättningar från multiresistenta bakterier

28 september, 2023 - SLU

En särskild typ av multiresistenta bakterier, LA-MRSA, har blivit vanlig i grisbesättningar i flera länder, men hittills inte i Sverige. För att undvika en liknande situation här, och därmed skydda personer som arbetar med grisar, behövs en nationell kontrollstrategi. Det menar Krista Tuominen, som i sitt doktorsarbete vid SLU har undersökt förutsättningarna för en sådan strategi.

Första potentiella läkemedlet mot artros hos hästar – och kanske även människor

3 juli, 2023 - SLU

För första gången presenteras en läkemedelsbehandling som verkar kunna bromsa sjukdomsutvecklingen vid artros. I en klinisk studie från SLU och Göteborgs universitet blev hästarna som fått behandlingen helt av med sin hälta och nedbrytningen av leden avstannade. Det finns potential att läkemedlet kan utvecklas till människor med artros.

Arvsmassa från 240 däggdjur förklarar sjukdomsrisker hos människor

27 april, 2023 - Uppsala universitet

Arvsmassan hos 240 olika däggdjur har kartlagts och analyserats. Resultaten, som nu publiceras i 11 artiklar i tidskriften Science, visar hur arvsmassan hos människan och andra däggdjur har utvecklats under evolutionen. Forskningen visar vilka regioner som har viktiga funktioner hos däggdjur, vilka mutationer som leder till vissa egenskaper, samt vilka mutationer som kan orsaka sjukdom.

Därför smittas människor av sjukdomar från gnagare

12 december, 2022 - SLU

Orsakerna till att människor smittas av gnagarburna sjukdomar är ett samspel mellan naturliga och mänskligt skapade faktorer – detta gäller världen över. Det visar forskare, från bland annat SLU, i en ny global studie där drivkrafterna bakom gnagarburna sjukdomar identifierats. De flesta gnagararter som kan bära på smitta rör sig gärna nära människor eller jagas av människor för kött eller päls.

Nya rön om grupphållning av hästar

2 december, 2022 - SLU

Att hålla hästar tillsammans i lösdrift med automatisk utfodring blir allt vanligare, och gynnar både hästar och skötare på flera sätt. Det är dock viktigt att hålla gruppen stabil och veta hur snabbt varje häst äter. Dessutom bör ligghallen vara så stor att den ger hästarna betydligt större utrymme än de har i boxar. Det visar Linda Kjellberg i en avhandling från SLU.

Så hårt spänns tömmarna under ett travlopp

5 september, 2022 - SLU

Hur mycket kraft eller spänning är det i tömmarna då en travhäst löper i full fart på banan, och uppfattar kusken det själv? Det har Elke Hartmann från SLU undersökt i samarbete med forskare från Australien, Tyskland och Sverige. Studien, som är den första i sitt slag, visar bland annat att det används betydligt mer kraft på travhästar än på de flesta ridhästar under trav.