Pressmeddelanden

Veterinärmedicin

Så hårt spänns tömmarna under ett travlopp

5 september, 2022 - SLU

Hur mycket kraft eller spänning är det i tömmarna då en travhäst löper i full fart på banan, och uppfattar kusken det själv? Det har Elke Hartmann från SLU undersökt i samarbete med forskare från Australien, Tyskland och Sverige. Studien, som är den första i sitt slag, visar bland annat att det används betydligt mer kraft på travhästar än på de flesta ridhästar under trav.

Nu har forskare spunnit konstgjord spindeltråd som är lika seg som spindlarnas

29 mars, 2022 - SLU

Storskalig tillverkning av spindeltråd med hjälp av spindlar är omöjligt, men bakterier kan tillverka de spindeltrådsproteiner som behövs. Ett forskarlag lett från SLU och KI har nu designat proteiner med egenskaper som inte ens spindlar kan uppnå, och har spunnit konstgjord tråd som är ungefär lika seg som äkta spindeltråd. Utbytet är dessutom i linje med vad som krävs för industritillverkning.

Stor variation i olika klövviltsarters betydelse för smittspridning

28 mars, 2022 - SLU

Det finns en stor variation mellan olika klövviltsarter i deras betydelse för spridning av de fästingburna sjukdomarna borrelios och fästingfeber. Dovhjort, älg och kronhjort har stor betydelse för smittspridningen av en typ av fästingfeber som kan vara farlig för både människor och boskap. Vildsvin däremot sprider varken fästingfeber eller borrelios. Det visar en ny avhandling från SLU.

Genetiken bakom elitprestationer hos kallblodstravare har undersökts

23 februari, 2022 - SLU

Tävlingshästar måsta ha rätt genetiska förutsättningar för att tåla hård träning och vinna tävlingslopp. Med hjälp av olika genetiska kartläggningsmetoder visar Maria Rosengren att atletisk prestation hos kallblodstravare påverkas av många gener, som bland annat påverkar blodtryck, och att inte bara fysiska egenskaper är viktiga, utan också mentala egenskaper såsom minne och inlärningsförmåga.

Ny rapport om sociala tjänstehundar – om verksamheterna och om hundarnas välfärd

8 februari, 2022 - SLU

Sociala tjänstehundar och deras förare arbetar med ”hundunderstödda insatser” inom bl.a. skola, vård och omsorg. En ny rapport belyser dessa hundteams arbete och hur det kan påverka hundarnas välfärd, samt lyfter otydligheter i regelverk som kan påverka insatsen. Författarna ger även rekommendationer som de anser behöver införas för att kvalitetssäkra verksamheten och trygga hundarnas välfärd.

Omikron-varianten BA.2 syntes först i avloppsvatten från Malmö och Kalmar

3 februari, 2022 - SLU

Analyser av SARS-CoV2 i avloppsvatten från fyra svenska städer visade för en tid sedan att varianten omikron hade konkurrerat ut delta redan i början av januari 2022. En fördjupad analys visar nu hur omikronvarianten BA.2, som dominerar i Danmark, spred sig i Sverige under veckorna efter nyår. Städerna i den nya studien är Stockholm, Malmö, Uppsala, Örebro, Umeå och Kalmar.

Omikron dominerar nu nästan helt i avloppsvattnet

17 januari, 2022 - SLU

Analyser av SARS-CoV2 i avloppsvatten visar att halterna har ökat kraftigt på mycket kort tid. Dessutom hade varianten omikron konkurrerat ut delta redan i början av januari 2022 – i Umeå, Uppsala, Örebro och Kalmar. Det visar färska resultat från det miljöepidemiologiska centrumet SEEC.

Nytt centrum för miljöbaserad övervakning av infektionssjukdomar i Sverige

30 september, 2021 - SLU

Övervakning av smittämnen i avloppsvatten och offentliga miljöer har visat sig vara ett värdefullt verktyg i folkhälsoarbetet under covid-pandemin. Nu ska detta arbeta förvaltas och utvecklas inom ett nytt svenskt miljöepidemiologiskt centrum, SEEC. Centrumet ska bland annat bistå myndigheter när samhället öppnar upp igen, och verka för beredskap inför framtida pandemier.

Björnars tandsten berättar om människans antibiotikaanvändning

25 augusti, 2021 - Uppsala universitet

Genom att analysera kalkavlagringar från tänderna hos brunbjörnar i naturhistoriska museisamlingar har forskare kunnat följa nivåerna av antibiotikaresistens i naturen. Från 1950-talet och fram till 90-talet ökade resistensen hos de svenska björnarna, vilket sammanfaller med ökad användning av antibiotika i medicin och jordbruk. Men forskarna kunde också se att resistensen hos björnarna gått ner de […]