Pressmeddelanden

Veterinärmedicin

Koll på juverhälsan med robotdata

11 februari, 2021 - SLU

På gårdar där korna mjölkas med robotar granskas mjölken av sensorer som bland annat mäter färg och ledningsförmåga. Sensordata kan även användas för att indirekt uppskatta celltalet i mjölken, ett viktigt mått på både juverhälsa och mjölkkvalitet. Det visar Dorota Anglart från SLU och DeLaval i en avhandling som bland annat presenterar maskininlärningsmodeller.

Så kan vi spinna trådar som är ännu starkare än spindlarnas

8 februari, 2021 - SLU

Spindeltråd är den starkaste fiber vi känner till, men det bör gå att tillverka konstgjord spindeltråd som är ännu starkare. Det menar en forskarduo från KI och SLU som hör till pionjärerna inom detta forskningsfält. I en ny artikel i tidskriften ACS Nano utnyttjar de grundläggande kunskaper om cellbiologi och proteinveckning för att beskriva hur detta bör kunna gå till.

Mångmiljondonation till forskning om idisslarsjukdomar

18 december, 2020 - SLU

En amerikansk donation ger Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och University of Illinois, Urbana-Champaign (UIUC) 500 000 dollar (ungefär 4,2 miljoner kronor) var till forskning om idisslare med fokus på zoonotiska sjukdomar. Den av professorerna Börje Gustafsson och Howard Whitmore inrättade fonden Gustafsson and Whitmore lnternational Dairy Cattle Research Award Fund kommer att tio år framåt dela […]

Svenskt kunnande om låg antibiotikaanvändning och friska kor sprids i ny FN-rapport

26 november, 2020 - SLU

I en samproduktion mellan svensk expertis och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO redogörs för de svenska erfarenheterna som lett till att svensk mjölkproduktion är i världsklass när det gäller låg antibiotikaanvändning kombinerat med friska och högproduktiva djur. Rapporten lanseras i samband med World Antimicrobial Awareness Week.

Långvarig stress orsakar genförändringar i kycklingar

10 november, 2020 - Uppsala universitet

Hur kan man mäta stress hos djur? Forskare från bland annat Uppsala universitet har nu funnit att så kallade epigenetiska markörer skulle kunna användas för att upptäcka långvarig stress hos kommersiellt uppfödda kycklingar. Det här kan på sikt leda till förbättrade förhållanden inom djuruppfödningen. Studien har publicerats i tidskriften Frontiers in Genetics.

Kan synskadade hundar hjälpa människor att se?

29 oktober, 2020 - SLU

Stargardts sjukdom och Bardet-Biedls syndrom är exempel på obotliga, ärftliga sjukdomar som drabbar näthinnan och leder till synnedsättning eller blindhet hos människor. Nu visar Suvi Mäkeläinen att dessa sjukdomar också drabbar labrador- och golden retriever-hundar. Resultaten kan leda till bättre hälsa hos hundar, men också till utveckling av nya behandlingar för både hundar och människor.

Växt- och husdjursforskarnas gensax-verktyg får Nobelpris

8 oktober, 2020 - SLU

Vid SLU finns många forskare som arbetar med det genredigeringsverktyg, ”gensaxen”, som i år belönas med årets Nobelpris i kemi. I en nyligen utgiven populärvetenskaplig SLU-skrift beskrivs växtförädlingens och djuravelns historia, från jordbrukets början för mer än 10 000 år sedan till dagens molekylära arbete med bl.a. CRISPR-Cas9.