Pressmeddelanden

Veterinärmedicin

Björnars tandsten berättar om människans antibiotikaanvändning

25 augusti, 2021 - Uppsala universitet

Genom att analysera kalkavlagringar från tänderna hos brunbjörnar i naturhistoriska museisamlingar har forskare kunnat följa nivåerna av antibiotikaresistens i naturen. Från 1950-talet och fram till 90-talet ökade resistensen hos de svenska björnarna, vilket sammanfaller med ökad användning av antibiotika i medicin och jordbruk. Men forskarna kunde också se att resistensen hos björnarna gått ner de […]

Varmare vintrar ökar risken för utbrott av djurspridd sjukdom

14 juli, 2021 - SLU

Vintrarna i norr har blivit blötare och detta har lett till ökad spridning av sorkfebervirus bland gnagare, som orsakar zoonos-sjukdomen sorkfeber hos människor. Särskilt viktigt för antalet sorkfeberfall är mängden regn som faller i november. Det visar forskning från Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet.

Nya rön och fynd: det nya kabelätande däggdjuret är etablerat

15 juni, 2021 - Högskolan Kristianstad

I två studier från Högskolan Kristianstad har studenter kartlagt den, för Sverige, nya främmande stenmården som har påträffats i nordöstra Skåne. Utifrån DNA-analyser kan arten nu anses vara etablerad och två nya fynd har också gjorts i Bromöllatrakten. Studierna visar också att stenmården vågar sig närmare bebyggelse än den svenska skogsmården.

Svensk hundtandvård har kartlagts

18 maj, 2021 - SLU

Dålig tandhälsa, i form av bland annat tandsten och tandlossning, är vanligt bland svenska hundar och störst är problemen i vissa småvuxna raser. Och väldigt få hundägare borstar tänderna på hunden varje dag. Det visar Karolina Enlund i sin doktorsavhandling, som bygger på en stor enkätstudie riktad till såväl hundägare som personal på djurkliniker.

Nytt sårvårdsmaterial skyddar mot resistenta bakterier

11 maj, 2021 - Chalmers tekniska högskola

Forskare på Chalmers har tagit fram ett nytt material som dödar bakterier och förhindrar infektioner i sår. Det handlar om en specialdesignad hydrogel som fungerar mot alla typer av bakterier, även de antibiotikaresistenta. Nu väcks hopp om att effektivt kunna bekämpa ett växande globalt problem.
Antibiotikaresistenta bakterier är enligt Världshälsoorganisationen (WHO) ett av de största hoten mot mänskligheten. För att hantera situationen behöver vi ändra vårt beteende för hur vi använder antibiotika – och utveckla ny hållbar medicinteknik.
– Vi har kunnat uppmäta god effektivitet hos hydrogelen när vi testat den på olika slags bakterier, även sådana som blivit resistenta mot antibiotika, säger Martin Andersson, forskningsledare för studien och professor på institutionen för kemi och kemiteknik på Chalmers.

Koll på juverhälsan med robotdata

11 februari, 2021 - SLU

På gårdar där korna mjölkas med robotar granskas mjölken av sensorer som bland annat mäter färg och ledningsförmåga. Sensordata kan även användas för att indirekt uppskatta celltalet i mjölken, ett viktigt mått på både juverhälsa och mjölkkvalitet. Det visar Dorota Anglart från SLU och DeLaval i en avhandling som bland annat presenterar maskininlärningsmodeller.

Så kan vi spinna trådar som är ännu starkare än spindlarnas

8 februari, 2021 - SLU

Spindeltråd är den starkaste fiber vi känner till, men det bör gå att tillverka konstgjord spindeltråd som är ännu starkare. Det menar en forskarduo från KI och SLU som hör till pionjärerna inom detta forskningsfält. I en ny artikel i tidskriften ACS Nano utnyttjar de grundläggande kunskaper om cellbiologi och proteinveckning för att beskriva hur detta bör kunna gå till.

Mångmiljondonation till forskning om idisslarsjukdomar

18 december, 2020 - SLU

En amerikansk donation ger Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och University of Illinois, Urbana-Champaign (UIUC) 500 000 dollar (ungefär 4,2 miljoner kronor) var till forskning om idisslare med fokus på zoonotiska sjukdomar. Den av professorerna Börje Gustafsson och Howard Whitmore inrättade fonden Gustafsson and Whitmore lnternational Dairy Cattle Research Award Fund kommer att tio år framåt dela […]