Pressmeddelanden

Veterinärmedicin

Kan synskadade hundar hjälpa människor att se?

29 oktober, 2020 - SLU

Stargardts sjukdom och Bardet-Biedls syndrom är exempel på obotliga, ärftliga sjukdomar som drabbar näthinnan och leder till synnedsättning eller blindhet hos människor. Nu visar Suvi Mäkeläinen att dessa sjukdomar också drabbar labrador- och golden retriever-hundar. Resultaten kan leda till bättre hälsa hos hundar, men också till utveckling av nya behandlingar för både hundar och människor.

Växt- och husdjursforskarnas gensax-verktyg får Nobelpris

8 oktober, 2020 - SLU

Vid SLU finns många forskare som arbetar med det genredigeringsverktyg, ”gensaxen”, som i år belönas med årets Nobelpris i kemi. I en nyligen utgiven populärvetenskaplig SLU-skrift beskrivs växtförädlingens och djuravelns historia, från jordbrukets början för mer än 10 000 år sedan till dagens molekylära arbete med bl.a. CRISPR-Cas9.

Ökad välfärd hos häst vid bättre hältdiagnostik

22 september, 2020 - SLU

Hur upptäcker man en låggradig hälta hos hästar? Och på vilket ben är hästen egentligen halt? Det har veterinär Emma Persson Sjödin studerat i en doktorsavhandling inom veterinärmedicin vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Donation till SLU till forskning om djurvälfärd

21 augusti, 2020 - SLU

Skonsammare ringmärkning av fåglar, välmående hästar som bidrar till biologisk mångfald och test av hästars viktbärande förmåga. Marie-Claire Cronstedts stiftelse stöttar Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) med 607 400 kr till tre projekt där djurens välbefinnande står i fokus.

Åretruntbetande gotlandsruss bra för biologiska mångfalden

20 juli, 2020 - SLU

Trots åtgärder minskar den biologiska mångfalden i Sverige. De mest hotade arterna finns i miljöer som kräver ett öppet, betat landskap. SLU-forskare har undersökt om gotlandsruss som betar året runt kan vara en metod att stoppa utvecklingen och samtidigt bidra till att russet, en hotad ras, bevaras. Några resultat och slutsatser med fokus på biologisk mångfald och igenväxning har nu gjorts.

Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion – företagarnas perspektiv.

23 juni, 2020 - SLU

I stor enkätundersökning tillfrågas under sommaren närmare 10 000 djurägare om sina erfarenheter av hot, brott och kritik mot djurproduktion. Forskare från SLU och KTH ställer tillsammans med LRF bland annat frågor om vilka händelser som företagarna utsatts för, om brottsförebyggande och polisiära åtgärder, om inspektion av myndigheter samt om vilket stöd företagarna fått från polis och samhälle.

Ökad lokal anpassning och samverkan framgångsrecept för älgförvaltning

11 maj, 2020 - SLU

För att skapa förutsättningar för en viltförvaltning som balanserar olika intressen, minimerar konflikter och möjliggör ett långsiktigt hållbart nyttjande av vilt och andra naturresurser krävs ökad lokal anpassning och samverkan. Det visar en ny avhandling från Sveriges lantbruksuniversitet.

Kommer framtidens vegoburgare från närproducerad raps?

4 maj, 2020 - SLU

SLU Grogrund startar ett projekt för att utveckla nya rapssorter som ska bidra till att det högvärdiga proteinet som rapsen innehåller ska kunna användas i högre grad, både i livsmedel för människor och som foder till djur. I Sverige behöver vi öka vår självförsörjning av livsmedel och producera en större andel av det vi konsumerar […]