Pressmeddelanden

Veterinärmedicin

Svenskt kunnande om låg antibiotikaanvändning och friska kor sprids i ny FN-rapport

26 november, 2020 - SLU

I en samproduktion mellan svensk expertis och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO redogörs för de svenska erfarenheterna som lett till att svensk mjölkproduktion är i världsklass när det gäller låg antibiotikaanvändning kombinerat med friska och högproduktiva djur. Rapporten lanseras i samband med World Antimicrobial Awareness Week.

Långvarig stress orsakar genförändringar i kycklingar

10 november, 2020 - Uppsala universitet

Hur kan man mäta stress hos djur? Forskare från bland annat Uppsala universitet har nu funnit att så kallade epigenetiska markörer skulle kunna användas för att upptäcka långvarig stress hos kommersiellt uppfödda kycklingar. Det här kan på sikt leda till förbättrade förhållanden inom djuruppfödningen. Studien har publicerats i tidskriften Frontiers in Genetics.

Kan synskadade hundar hjälpa människor att se?

29 oktober, 2020 - SLU

Stargardts sjukdom och Bardet-Biedls syndrom är exempel på obotliga, ärftliga sjukdomar som drabbar näthinnan och leder till synnedsättning eller blindhet hos människor. Nu visar Suvi Mäkeläinen att dessa sjukdomar också drabbar labrador- och golden retriever-hundar. Resultaten kan leda till bättre hälsa hos hundar, men också till utveckling av nya behandlingar för både hundar och människor.

Växt- och husdjursforskarnas gensax-verktyg får Nobelpris

8 oktober, 2020 - SLU

Vid SLU finns många forskare som arbetar med det genredigeringsverktyg, ”gensaxen”, som i år belönas med årets Nobelpris i kemi. I en nyligen utgiven populärvetenskaplig SLU-skrift beskrivs växtförädlingens och djuravelns historia, från jordbrukets början för mer än 10 000 år sedan till dagens molekylära arbete med bl.a. CRISPR-Cas9.

Ökad välfärd hos häst vid bättre hältdiagnostik

22 september, 2020 - SLU

Hur upptäcker man en låggradig hälta hos hästar? Och på vilket ben är hästen egentligen halt? Det har veterinär Emma Persson Sjödin studerat i en doktorsavhandling inom veterinärmedicin vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Donation till SLU till forskning om djurvälfärd

21 augusti, 2020 - SLU

Skonsammare ringmärkning av fåglar, välmående hästar som bidrar till biologisk mångfald och test av hästars viktbärande förmåga. Marie-Claire Cronstedts stiftelse stöttar Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) med 607 400 kr till tre projekt där djurens välbefinnande står i fokus.

Åretruntbetande gotlandsruss bra för biologiska mångfalden

20 juli, 2020 - SLU

Trots åtgärder minskar den biologiska mångfalden i Sverige. De mest hotade arterna finns i miljöer som kräver ett öppet, betat landskap. SLU-forskare har undersökt om gotlandsruss som betar året runt kan vara en metod att stoppa utvecklingen och samtidigt bidra till att russet, en hotad ras, bevaras. Några resultat och slutsatser med fokus på biologisk mångfald och igenväxning har nu gjorts.