Pressmeddelanden

Veterinärmedicin

399 miljoner till hållbar utveckling i årets stora utdelning från Formas

19 november, 2008 - Formas

Vad händer med skaldjuren när havet blir surare? Är ett litet frö lösningen på rening av vattnet utan kemiska tillsatser? Beror människors attityd till åtgärder för att minska klimatförändringarna på vem som betalar för dessa? Hur kan man på ett rättvist sätt dela på kostnader globalt för utsläpp av växthusgaser? Dessa är några av de ämnen som behandlas i de 186 projekt som beviljades forskningsbidrag idag vid Formas stora årliga utdelning.

Bättre avelsverktyg mot juverinflammation hos mjölkkor

10 november, 2008 - SLU

Juverinflammationer är det största djurhälsoproblemet inom svensk mjölkproduktion och därmed en viktig fråga inom aveln. Nu visar Emma Carlén från SLU att detta avelsarbete kan bli mer effektivt om uppgifterna i de svenska kodatabaserna utnyttjas bättre.

Sverige behöver en långsiktig strategi för GMO-forskning

5 november, 2008 - Formas

En ökad användning av GMO (genetiskt modifierade organismer) kan bidra till snabbare förädling och högre avkastning hos svenska jordbruksgrödor, träd eller fiskar. Svensk forskning håller hög kvalitet inom flera viktiga områden som berör GMO-frågor. Men det krävs fler och större fältförsök på arter lämpliga för våra klimatförhållanden för att utvärdera möjligheter och risker för miljön. Sverige behöver en långsiktigt strategi för forskning om GMO. Detta är några av de främsta slutsatser som framkom i den kunskapsöversikt som Formas lämnade till regeringen den 31 oktober.

Sjuk av ormbunke

28 oktober, 2008 - SLU

Stora mängder örnbräken i betet under torra somrar kan vara orsak till förgiftning hos kor och hästar. Örnbräken (Pteridium aquilinum) är en av de vanligaste ormbunkarna i Sverige. Ormbunken behåller trots torka sin grönska, vilket gör att vissa djur får smak för växten och konsumerar mycket av den.

Hö eller ensilage till hästar?

20 oktober, 2008 - SLU

Av tradition har hästar utfodrats med hö när de står på stall, men användningen av ensilage ökar. Olika grovfoderkvaliteter har olika inverkan på hästens ämnesomsättning och vätskebalans, men arbetsförmågan tycks inte påverkas nämnvärt av om grovfodret består av hö, hösilage eller ensilage. Det visar Sara Muhonen i en avhandling från SLU.

Föreståndare utsedd till nationellt centrum för djurvälfärd

6 oktober, 2008 - SLU

Professor Mats Sjöquist, 56 år, blir föreståndare för det nya nationella centret för djurvälfärd vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap på SLU. Mats Sjöquist har lång erfarenhet av djurskyddsrelaterade frågor på nationell och internationell nivå. Han kommer närmast från medicinska fakulteten vid Uppsala universitet och tillträdde sin nya tjänst den 1 oktober.

185 miljoner – Formas nya storsatsning på starka forskningsmiljöer

30 september, 2008 - Formas

Formas utlyser totalt 185 miljoner till forskning dels inom Formas fem strategiska forskningsteman dels inom områdena ”Nanoteknik – utveckling av och risker med nya material” och ”Markanvändning i ett nationellt och globalt perspektiv”. Sju forskarmiljöer kommer att få upp till fem miljoner årligen i fem år från 2009. Detta är Formas hittills största enskilda satsning på starka forskningsmiljöer.

Tidigare jordbruksminister föreläser vid SLU

29 september, 2008 - SLU

Åtta nya hedersdoktorer installeras i samband med Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) promotionshögtid i Uppsala den 10-11 oktober. Under fredagen 10 oktober ger hedersdoktorerna sina föreläsningar