Pressmeddelanden

Veterinärmedicin

SVAMPAR I KAMP MOT BLODSUGANDE MAGMASK

29 april, 2004 - SLU

I en SLU-avhandling visar Chandrawathani Panchadcharam att en blodsugande magmask som parasiterar på får och getter har blivit resistenta mot avmaskningsmedel i Malaysia. En alternativ metod för att kontrollera parasiterna är larvätande svampar.

Maskinmjölkade vattenbufflar ingen utopi

16 april, 2004 - SLU

Vattenbufflar som är vanliga i Asien kan likaväl som svenska kor mjölkas med maskin, enligt ett doktorsarbete vid SLU. Vattenbufflarnas juver ser dock annorlunda ut och djuren är mer lättstörda än vanliga kor. För att få ut mesta möjliga mjölk vid maskinmjölkning måste därför både teknik och rutiner anpassas.

Naturligt vitamin bäst för mjölkkon

16 april, 2004 - SLU

När kor ska kalva försämras deras immunförsvar. Djurens utfodring spelar här en viktig roll. För att kontrollera djurens behov av vitamin E och selen kan ett blodprov före kalvning ge värdefull information. Det har Guillermo Meglia vid SLU kommit fram till i sitt doktorsarbete. Han fann också att om extra tillskott av vitamin E behövs är naturligt vitamin E den bästa källan.

Molekylära dragkedjor i jästceller

9 december, 2003 - SLU

Ett avgörande steg för transport inuti en cell är sammansmältning av membran med olika ursprung. Mattias Öyen, SLU, har studerat speciella SNARE-proteiner som drar ihop membranen och får dem att smälta samman. Han visar att proteinerna är mer specifika än vad som tidigare varit känt.

Ny forskning om ursprunget till SARS

28 november, 2003 - Formas

Ett nytt forskningsprojekt vid SLU, Statens Veterinärmedicinska anstalt och Uppsala universitet ska söka källan till den smittsamma virussjukdomen SARS. Projektet är ett av 305 som fått anslag av Formas, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Hästakuten öppnar på kvällar igen

7 november, 2003 - SLU

Efter att ha varit stängd under nästan ett år öppnar stordjurskliniken, ”hästakuten”, igen den 10 november. Detta innebär att akut sjuka hästar, efter remiss från veterinär, åter kan tas emot efter kontorstid på kvällar och helger fram till kl 22.00. Den höjda beredskapen betyder också att redan inneliggande hästar, med sjukdomar och skador som kräver övervakning eller behandling även nattetid och helger, kan vårdas vid kliniken vid SLU Uppsala.

Naturlig bot för grisdiarré

24 september, 2003 - SLU

Grisar drabbas ofta av tarmstörningar i form av diarréer. Tidigare blandades antibiotika i fodret för att förebygga tarmproblemen, men det har förbjudits i Sverige. Nu visar Ann Högberg vid SLU att vissa kolhydrater i spannmål kan vara ett viktigt verktyg för att styra tarmhälsan hos grisar.

Nervsystemet hos diande råttungar påverkas av kadmium

26 mars, 2003 - SLU

Kadmium kan påverka nervsystemet hos diande råttungar, visar toxikolog Kierstin Petersson Grawé vid SLU i sin doktorsavhandling. Hon har bland annat sett ökad motorisk aktivitet och minskade halter av signalsubstansen serotonin i hjärnan hos de ungar vars mödrar fått kadmium i dricksvatten.

Vad gör en sugga till en bra moder?

24 mars, 2003 - SLU

Suggans modersegenskaper är centrala för att smågrisarna ska överleva sina första veckor. Dödligheten är hög och många smågrisar kläms eller svälter ihjäl. Hittills har man försökt minska problemen genom att förbättra miljön runt suggan, men Anna Valros visar i sin doktorsavhandling att man antagligen kan göra framsteg även genom avel för bättre modersegenskaper.

Fölsjukdom förstör inte tävlingskarriär

7 mars, 2003 - SLU

Unga föl som blir sjuka i lunginflammation på grund av Rhodococcus equi-bakterien riskerar inte att som vuxna hästar prestera sämre på tävlingsbanan. Deras lungor tillfrisknar och utvecklas precis som hos
hästar som inte drabbats av sjukdomen.