Pressmeddelanden

Veterinärmedicin

Nervsystemet hos diande råttungar påverkas av kadmium

26 mars, 2003 - SLU

Kadmium kan påverka nervsystemet hos diande råttungar, visar toxikolog Kierstin Petersson Grawé vid SLU i sin doktorsavhandling. Hon har bland annat sett ökad motorisk aktivitet och minskade halter av signalsubstansen serotonin i hjärnan hos de ungar vars mödrar fått kadmium i dricksvatten.

Vad gör en sugga till en bra moder?

24 mars, 2003 - SLU

Suggans modersegenskaper är centrala för att smågrisarna ska överleva sina första veckor. Dödligheten är hög och många smågrisar kläms eller svälter ihjäl. Hittills har man försökt minska problemen genom att förbättra miljön runt suggan, men Anna Valros visar i sin doktorsavhandling att man antagligen kan göra framsteg även genom avel för bättre modersegenskaper.

Fölsjukdom förstör inte tävlingskarriär

7 mars, 2003 - SLU

Unga föl som blir sjuka i lunginflammation på grund av Rhodococcus equi-bakterien riskerar inte att som vuxna hästar prestera sämre på tävlingsbanan. Deras lungor tillfrisknar och utvecklas precis som hos
hästar som inte drabbats av sjukdomen.

Betesparasiter i schack utan avmaskning

5 mars, 2003 - SLU

Kalvar smittas som regel av parasiter på sitt första sommarbete. Djuren växer betydligt sämre med maskar i mage och tarm men visar sällan tecken på sjukdom. Problemen är dock möjliga att förebygga utan mediciner, visar veterinär Sten-Olof Dimander i sin doktorsavhandling.

Naturligt djurliv viktigt i ekolantbruk

5 december, 2002 - SLU

Vad menas egentligen med god djuromsorg? Ja, det beror i stor utsträckning på vem man frågar. Inom det ekologiska lantbruket lägger man stor vikt vid att djuren ska kunna leva ett naturligt liv, medan man inom det övriga lantbruket ofta tycker att det är viktigare att djuren är friska. Djurrättsorganisationer å sin sida vill framförallt hindra att enskilda djur lider. Dessa skillnader i grundsyn kan leda till onödiga konflikter, menar Vonne Lund i sin doktorsavhandling.

Ginseng förbättrar immunförsvaret hos kor

12 augusti, 2002 - SLU

I Kina har ginseng använts i årtusenden för att stärka människors och till viss del även djurs hälsa. Det finns dock få vetenskapliga bevis för växtens effekter. I en ny doktorsavhandling vid SLU visar veterinär Songhua Hu att ginseng stimulerar immunförsvaret hos mjölkkor. Både förmågan hos vita blodkroppar att äta och döda bakterier, och cellernas förmåga att dela sig och öka i antal förbättrades. Likaså förstärktes effekten av vacciner när dessa kombinerades med ginseng.

Svår bakterie kan ge dödlig hästdiarré

26 juni, 2002 - SLU

Vuxna hästar kan i sällsynta fall drabbas av akut, ibland dödlig, diarré på djursjukhus. Det sker i samband med antibiotikabehandling av dem själva eller av deras föl. Bakterien Clostridium difficile sätts nu i samband med dessa diarréer av veterinär Viveca Båverud vid SLU.

”Trojansk ko” kan avslöjas

4 juni, 2002 - SLU

Dräktiga kor som smittats med bovint virusdiarrévirus föder ofta kalvar med livslång smittsamhet. Nu är det möjligt att hitta sådana ”trojanska kor” – innan de kalvar – så att smittspridningen kan begränsas avsevärt. Ann Lindberg vid SLU har studerat virusets smittspridningsvägar i sin doktorsavhandling.

Tropisk sjukdom drabbar djur och människor

28 maj, 2002 - SLU

Bakteriesjukdomen leptospiros är vanlig bland grisar i södra Vietnam och klimatet i regionen gynnar förekomst av infektion. Det visar veterinär Sofia Boqvist i sin doktorsavhandling vid SLU. Sjukdomen, som bland annat orsakar dödfödda smågrisar, kan även spridas till människor.

Hundars leversjukdomar kartläggs i ny avhandling

14 mars, 2002 - SLU

Skrumplever och hepatit drabbar både människa och hund, men orsakerna är inte desamma. När människor blir sjuka handlar det vanligen om alkohol respektive virus, men när det gäller hundar är orsaken oftast okänd. Under
de senaste tio åren har dessa sjukdomar blivit vanligare bland hundar, och även unga hundar drabbas. En ny avhandling från SLU ger mer kunskap om de bakomliggande mekanismerna.