Vi är ett forsknings- och utvecklingsbolag som på ett målinriktat och resurseffektivt sätt ska möta de förändringar som vattentjänstbranschen står inför. Här samordnar vi kompetenser för att säkra underhåll, hitta nya lösningar och sprida kunskap.

Vi bedriver forsknings-, utvecklings-, och innovationsarbete inom områden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv. Vi samordnar kompetenser för att säkra underhåll, hitta nya lösningar och sprida kunskap.

Genom samarbete ökar vi möjligheten att skapa internationella kontaktytor inom forskningsområden med syfte att bidra till ett kunskapsbyte även utanför Sveriges gränser. Ett livskraftigt samarbete med näringsliv, lärosäten, städer och kommuner är en viktig del i vårt arbete med att klimatsäkra vårt vatten.

Logga SWR

Adress:

Telefon:

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

URL:

Presskontakt

Namn:

Anna Kristiansson

Telefon:

073-853 02 59

Mobil:

073-853 02 59