Blekinge Tekniska Högskola är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus.

BTH:s uppdrag är att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom högre utbildning, forskning och innovation.

Vi bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå, med fokus på IT som integreras med andra ämnen såsom teknik, fysisk planering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård.

Vi sätter studentens framtid i centrum och erbjuder utbildning som gör dem redo att möta samhällsutmaningar. Vår forskning har ett tydligt fokus på att bidra med lösningar och innovationer inom angelägna områden.

I all vår verksamhet lyfter vi fram innovation, hållbarhet samt samarbete och utbyte med näringsliv och samhälle.

Välkommen att höra av dig till oss på BTH!

 

Adress:

371 79 Karlskrona

Telefon:

+46 455 38 50 00

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Mats Viberg

URL:

http://www.bth.se

Presskontakt

Namn:

Margareta Ahlström

Telefon:

0455-38 50 91

Mobil: