Ett hÄllbart energisystem gynnar samhÀllet

Energimyndigheten arbetar för ett hÄllbart energisystem, som förenar ekologisk hÄllbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Vi utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvÀndning och andra energifrÄgor till hushÄll, företag och myndigheter.

Förnybara energikÀllor fÄr utvecklingsstöd, liksom smarta elnÀt och framtidens fordon och brÀnslen. Svenskt nÀringsliv fÄr möjligheter till tillvÀxt genom att förverkliga sina innovationer och nya affÀrsidéer.

Vi deltar i internationella samarbeten för att nÄ klimatmÄlen, och hanterar olika styrmedel som elcertifikatsystemet och handeln med utslÀppsrÀtter. Vi tar dessutom fram nationella analyser och prognoser, samt Sveriges officiella statistik pÄ energiomrÄdet.

Adress:

Box 310, 631 04 Eskilstuna

Telefon:

016-544 20 00

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Erik Brandsma

URL:

http://www.energimyndigheten.se/

Presskontakt

Namn:

Presskontakt

Telefon:

016-544 20 36

Mobil: