Ersta Sköndal Bräcke högskola bedriver utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå i vårdvetenskap, socialt arbete, diakoni, teologi och kyrkomusik. Vi bedriver också forskning om bland annat det civila samhället, palliativ vård och organisations- och arbetslivsetik.

Högskolan finns på tre campus: Campus Ersta och Campus Sköndal i Stockholm och Campus Bräcke i Göteborg. Tillsammans har de tre campusen cirka 1 700 studenter.

Adress:

Stigbergsgatan 30

Telefon:

08-555 050 00

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Roger Klinth

URL:

http://www.esh.se/

Presskontakt

Namn:

Marie Hedberg

Telefon:

08-555 050 62

Mobil:

0768-931 004