Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Mer info om Formas

Adress:

Box 1206, 111 82 Stockholm

Telefon:

08 775 4000

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

GD Ingrid Petersson

URL:

http://www.formas.se

Presskontakt

Namn:

Elisabet Blomberg

Telefon:

08 775 40 04

Mobil:

072-233 40 04