Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd är en myndighet under Socialdepartementet.

Vi finansierar och initierar grundforskning och behovsstyrd forskning inom områdena hälsa, arbetsliv och välfärd. Vårdforskning är ett nytt ansvarsområde för Forte sedan 2013.
Forte gör också satsningar i gemensamma utlysningar med andra finansiärer och samverkar med dem i gemensamma satsningar.

Vi utvärderar forskning inom de egna ansvarsområdena.

Forte har ett samordningsansvar för forskning inom:
•Socialvetenskaplig alkohol- och narkotikaforskning
•Funktionshinder och handikapp
•Internationell migration och etniska relationer (IMER)
•Barn och ungdomar
•Äldre

Forte gör särskilda satsningar
på följande forskningsområden:

• Arbetsliv
• Alkohol, narkotika, dopning och tobak
• Forte-centra
• Kvinnors hälsa

Forte främjar: 

Mång- och tvärvetenskaplig forskning

Ökat nationellt och internationellt samarbete och utbyte inom forskarvärlden

Genusperspektiv i forskningen och verkar för jämställdhet mellan kvinnor och män inom forskningen

Vetenskaplig publicering

Ett annat viktigt område för Forte är kunskapsförmedling och dialog med prioriterade målgrupper om forskning och forskningsresultat, där vi lyfter fram samhällsrelevans. Kunskapsöversikter, utvärderingar, seminarier, konferenser, nyhetsbrev, sociala medier och tematiseringar på webb är strategiska kanaler för vår kommunikation.

Adress:

Box 894 101 37 STOCKHOLM

Telefon:

08 775 40 70

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Ewa Ställdal

URL:

http://www.forte.se

Presskontakt

Namn:

Annie Rosell

Telefon:

08-775 40 96

Mobil:

070-648 85 71