Handelshögskolan i Stockholm är en privat högskola med ytterst liten andel statligt stöd (knappt tio procent av intäkterna) som utbildar och vidareutbildar kvinnor och män för ledande befattningar inom privat och offentlig sektor. Ca 1900 studenter (Executive Education AB ej medräknad) är inskrivna vid våra utbildningsprogram. Vid högskolan bedrivs också världsledande forskning inom hälsoekonomi, finansiell ekonomi, rättsvetenskap och nationalekonomi, för att bara nämna några områden.

Täta näringslivskontakter
Högskolan grundades 1909 på initiativ av det svenska näringslivet, och allt sedan dess är HHS:s kontakter med näringslivet starkt. Framstående företagsledare visar stort intresse för möjligheten att sitta med i högskolans direktion (styrelse).

En högskola med kvalitetsstämpel
HHS har ett högt anseende både inom och utom Sveriges gränser, och högskolan samarbetar med toppskolor världen över. 1999 blev HSH som första högskola i landet fullt ackrediterad av EQUIS (European Quality Improvement System) vilket betyder att hela vår verksamhet, d.v.s. samtliga program och vår forskning, är av högsta internationella klass. I maj 2005, förnyades ackrediteringen att gälla ytterligare fem år.

Medlemskap i internationella nätverk
HHS är Sveriges representant i CEMS (Community of European Management Schools). Endast en högskola per land ingår i detta samarbete, där de sjutton ledande handelshögskolorna i Europa och närmare femtio multinationella företag ingår. Som enda nordiska högskola är HHS medlem i ICEDR (International Consortium for Executive Development Research) som är en sammanslutning av världens 25 främsta ekonomihögskolor (t.ex. Harvard University, MIT, Wharton) och 40 av världens ledande företag (t.ex. ABB, Deutsche Bank, Ericsson, Unilever).

HandelshögskolanIStockholmsLogga

Adress:

Box 6501, 113 83 STOCKHOLM

Telefon:

08 736 9000

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Lars Strannegård

URL:

http://www.hhs.se

Presskontakt

Namn:

Ylva Mossing

Telefon:

08 736 9000

Mobil:

0730 97 26 16