Sedan Högskolan Dalarna bildades 1977 har den växt snabbt. Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder ett drygt 60-tal program och ca 1 100 kurser, utbildningar som är anpassade till arbetsmarknaden. Högskolan har ca 16 000 studenter och ungefär 800 anställda.

Adress:

SE- 791 88 Falun, Sweden

Telefon:

+46 23 77 80 00

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Martin Norsell

URL:

www.du.se

Presskontakt

Namn:

Martin Ström

Telefon:

023-77 85 28

Mobil: