Högskolan i Gävle har cirka 16 000 studenter och erbjuder ett femtiotal utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar. 350 kurser finns inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik.

Våra övergripande forskningsprofiler är Byggd miljö och Hälsofrämjande arbetsliv. Viktiga delar delar är Samhällsbyggnad, med inriktning mot hållbar byggd miljö, samt Belastningsskador, med syfte att förebygga arbetsrelaterade skador. Sedan 2010 har vi rätt att bedriva egen forskarutbildning inom profilområdet Byggd miljö och sedan 2012 inom Hälsofrämjande arbetsliv.

Snabbare än de mer traditionella universiteten och högskolorna har vi anpassat utbildningarna till marknadens krav och vågat prova nya undervisningsformer, bland annat olika former av distansutbildning. Högskolan i Gävle är idag ett av Sveriges ledande lärosäten när det gäller distansutbildning.

Adress:

801 76 Gävle

Telefon:

026-648500

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Ylva Fältholm

URL:

http://www.hig.se

Presskontakt

Namn:

Tommy Löfgren

Telefon:

026-648942

Mobil:

073-642 85 49