Det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. Ända sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande och omfattande samverkan med samhället. Högskolan erbjuder populära verklighetsförankrade utbildningar. Forskningen är tydligt profilerad mot de två fokusområdena Hälsoinnovation respektive Smarta städer och samhällen.

Adress:

Kristian IV:s väg 3, 301 18 Halmstad

Telefon:

035-16 71 00

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Susanna Öhman

URL:

http://www.hh.se

Presskontakt

Namn:

Lena Lundén

Telefon:

Mobil:

070-241 74 43