Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. Ända sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande.

Högskolan är känd för sina populära verklighetsförankrade utbildningar och små studentgrupper. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.

Adress:

Kristian IV:s väg 3, 301 18 Halmstad

Telefon:

035-16 71 00

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Stephen Hwang

URL:

http://www.hh.se

Presskontakt

Namn:

Lena Lundén

Telefon:

Mobil:

070-241 74 43