Jönköping University är en stiftelsehögskola med rätt att utfärda examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
Högskolans huvudsakliga inriktningar inom forskning är hälsa, vård och socialt arbete, lärandet och kommunikationens villkor, entreprenörskap, ägande och förnyelse samt industriell produktframtagning i samverkan, särskilt tillämpningar i och för små och medelstora tillverkande företag och näraliggande tjänsteföretag.

Jönköping University är ett lärosäte med en tydlig internationell profil. Regionala, nationella och internationella samarbeten ger upphov till nya kreativa innovationer med fokus på hög kvalitet och samhällsrelevans.

Utbildning, forskning och uppdragsverksamhet bedrivs genom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan.

Adress:

Box 1026, 551 11 Jönköping

Telefon:

036-10 10 00

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Rektor Agneta Marell

URL:

http://www.ju.se/

Presskontakt

Namn:

Sophie Liljefall

Telefon:

Mobil:

+46 36-10 1816