Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 14 000 studenter vid något av högskolans 40 program eller 360 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Adress:

Högskolan Kristianstad, 291 88 Kristianstad

Telefon:

044-20 30 00

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Håkan Pihl

URL:

http://www.hkr.se

Presskontakt

Namn:

Fabian Rimfors

Telefon:

044-20 80 02

Mobil:

076-823 88 42