Högskolan Väst är en drivande samhällsaktör som tillsammans med omvärlden skapar kunskap och gör den tillgänglig – för fler. Vi kallar det arbetsintegerat lärande.

Högskolan Väst, med 11 000 studenter och närmare 600 anställda, ligger centralt i Trollhättan. Högskolan har ett brett utbildningsutbud med omkring 200 kurser, närmare 25 utbildningsprogram på grundnivå och drygt tio program på avancerad nivå, varav ett antal även för en internationell målgrupp. Högskolan bedriver forskarutbildning inom produktionsteknik och, som första lärosäte i världen, inom AIL. Högskolans tre prioriterade forskningsområden är Produktionsteknik, Arbetsintegrerat lärande och Barn- och ungdomsvetenskap. Mer än hälften av högskolans forskning finansieras med externa medel.

Adress:

461 86 Trollhättan

Telefon:

0520-22 30 00

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Martin Hellström

URL:

http://www.hv.se

Presskontakt

Namn:

Anna Hallberg

Telefon:

0520-223152

Mobil:

0733-975092