Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) är en forskningsmyndighet under Arbetsmarknadsdepartementet. IFAU ska främja, stödja och genom forskning genomföra uppföljningar och utvärderingar

Vi utvärderar:

  • effekter av arbetsmarknadspolitik
  • arbetsmarknadens funktionssätt
  • effekter av olika reformer och åtgärder inom utbildningsväsendet
  • arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen.

IFAU ska även sprida sina resultat så att de blir tillgängliga för olika intressenter i Sverige och utomlands.

Adress:

Box 513, 751 20 Uppsala

Telefon:

018-471 7070

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Maria Hemström Hemmingsson

URL:

http://www.ifau.se/

Presskontakt

Namn:

Sara Martinson

Telefon:

018-471 70 91

Mobil:

0705-74 7091