Institutet för framtidsstudier är en självständig forskningsstiftelse med uppdrag att främja framtidsperspektiv i forskning och samhällsdebatt. Forskningsinriktningen skiftar med vd som också fungerar som forskningsledare. Vd väljs av en styrelse som i sin tur utses av regeringen. Institutet finansieras genom ett bidrag från statsbudgeten och via externa forskningsanslag.

Nuvarande forskningsprogram är utformat av vd Gustaf Arrhenius, professor i praktisk filosofi. Programmet omfattar bland annat forskning kring vårt ansvar för framtida generationer, riskbedömning av ny teknologi, demokratins utformning, diskriminering och konkurrens. Här bedrivs humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Adress:

Box 591, 101 31 Stockholm

Telefon:

08-402 12 00

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Gustaf Arrhenius (vd)

URL:

http://www.iffs.se

Presskontakt

Namn:

Erika Karlsson

Telefon:

08-4021236

Mobil:

070-6045855