Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet med uppgift att på vetenskaplig grund levandegöra och sprida vår kunskap inom språk, folkminnen och andra immateriella kulturarv i Sverige samt att ge råd i språkfrågor. I vår verksamhet ingår ämnen som dialekter, folkminnen, minoritetsspråk, ortnamn, personnamn och svenska. Vi arbetar också med språkpolitik.

Vi besvarar förfrågningar från både forskare och allmänhet inom alla våra ämnesområden. Vi anordnar föreläsningar, visningar och konferenser samt medverkar i olika medier, seminarier och nätverk. Våra forskningsresultat redovisas vanligen i böcker, artiklar, föredrag, undervisning, medverkan i medier eller på vår webbplats. Vi ger dessutom ut handböcker och läromedel, ordböcker och ortnamnsserier.

Adress:

Box 135, 751 04 Uppsala

Telefon:

0200-28 33 33

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Martin Sundin

URL:

http://www.sprakochfolkminnen.se/

Presskontakt

Namn:

Ester Ehnsmyr

Telefon:

0200-28 33 33

Mobil:

0703-65 91 85