Karlstads universitet Àr ett ungt lÀrosÀte med omkring 16 000 studerande. Universitetet har cirka 1 200 anstÀllda och erbjuder omkring 70 utbildningsprogram, pÄ grund- och avancerad nivÄ och 900 kurser inom omrÄdena humaniora, samhÀllsvetenskap, naturvetenskap, teknik, undervisning och vÄrd.

Forskningen vid Karlstads universitet bygger pÄ starka Àmnesmiljöer. Samtidigt Àr en stor del av forskningen mÄngvetenskaplig. Forskare frÄn olika Àmnen samarbetar ofta kring problem som behöver kunskap frÄn olika hÄll för att kunna lösas.

En stor del av forskningen sker i samverkan med företag, organisationer och myndigheter. Vi strÀvar efter att utveckla kunskap till ömsesidig nytta, utan att för den skull ge avkall pÄ forskningens oberoende och integritet. Som universitet Àr vi en del av det nationella och internationella vetenskapssamhÀllet. Genom vÄra kontakter med forskare vid andra universitet och i andra lÀnder bidrar vi till att finna ny kunskap om mÀnniskan och vÀrlden. Flera av vÄra forskningsomrÄden har internationell lyskraft.

För att ytterligare stÀrka forskningskvaliteten har vi lÄtit externa experter granska forskningsmiljöerna. Resultatet Àr tvÄ excellenta forskargrupper: Centrum för tjÀnsteforskning, CTF, och Datavetenskap, CS, samt fem starka forskargrupper: forskargruppen Geomedia, forskargruppen i Àmnesdidaktik, ROSE, Kulturvetenskapliga forskargruppen, KuFo, KaraktÀrisering och modellering av material, CMM och Naturresurs rinnande vatten, NRRV.

Till Karlstads universitets nyhetsrum

Adress:

651 88 Karlstad

Telefon:

054-700 10 00

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Karlstads universitet

URL:

Karlstads universitet

Presskontakt

Namn:

Anders Sahlin

Telefon:

0547001999

Mobil:

0730687166