Karlstads universitet är ett ungt lärosäte med omkring 19 000 studerande. Universitetet har cirka 1 300 anställda och erbjuder omkring 75 utbildningsprogram, på grund- och avancerad nivå och 650 kurser inom områdena humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, undervisning och vård.

Forskningen vid Karlstads universitet bygger på starka ämnesmiljöer. Samtidigt är en stor del av forskningen mångvetenskaplig. Forskare från olika ämnen samarbetar ofta kring problem som behöver kunskap från olika håll för att kunna lösas. Forskning bedrivs inom områdena hälsa, IT, ekonomi och juridik, natur, teknik och miljövetenskap, samhälle kultur och språk samt skola och lärande.

En stor del av forskningen sker i samverkan med företag, organisationer och myndigheter. Vi strävar efter att utveckla kunskap till ömsesidig nytta, utan att för den skull ge avkall på forskningens oberoende och integritet. Som universitet är vi en del av det nationella och internationella vetenskapssamhället. Genom våra kontakter med forskare vid andra universitet och i andra länder bidrar vi till att finna ny kunskap om människan och världen. Flera av våra forskningsområden har internationell lyskraft.

Adress:

651 88 Karlstad

Telefon:

054-700 10 00

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Johan Sterte

URL:

Karlstads universitet

Presskontakt

Namn:

Anders Sahlin

Telefon:

0547001999

Mobil:

0730211908