Karlstads universitet Àr ett ungt lÀrosÀte med omkring 19 000 studerande. Universitetet har cirka 1 300 anstÀllda och erbjuder omkring 75 utbildningsprogram, pÄ grund- och avancerad nivÄ och 650 kurser inom omrÄdena humaniora, samhÀllsvetenskap, naturvetenskap, teknik, undervisning och vÄrd.

Forskningen vid Karlstads universitet bygger pÄ starka Àmnesmiljöer. Samtidigt Àr en stor del av forskningen mÄngvetenskaplig. Forskare frÄn olika Àmnen samarbetar ofta kring problem som behöver kunskap frÄn olika hÄll för att kunna lösas. Forskning bedrivs inom omrÄdena hÀlsa, IT, ekonomi och juridik, natur, teknik och miljövetenskap, samhÀlle kultur och sprÄk samt skola och lÀrande.

En stor del av forskningen sker i samverkan med företag, organisationer och myndigheter. Vi strÀvar efter att utveckla kunskap till ömsesidig nytta, utan att för den skull ge avkall pÄ forskningens oberoende och integritet. Som universitet Àr vi en del av det nationella och internationella vetenskapssamhÀllet. Genom vÄra kontakter med forskare vid andra universitet och i andra lÀnder bidrar vi till att finna ny kunskap om mÀnniskan och vÀrlden. Flera av vÄra forskningsomrÄden har internationell lyskraft.

Adress:

651 88 Karlstad

Telefon:

054-700 10 00

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Margareta Friman

URL:

Karlstads universitet

Presskontakt

Namn:

Jonas BrefÀlt

Telefon:

Mobil:

0733019805