KK-stiftelsens uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi finansierar forskning och kompetensutveckling på avancerade nivå vid Sveriges 16 nya universitet och högskolor samt Försvarshögskolan, GIH, Konstfack, Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan, och Stockholms konstnärliga högskola, när den sker i samverkan med näringslivet. Förutom att varje projekt ska ha vetenskaplig höjd ställer KK-stiftelsen som krav att näringslivet medverkar till ett värde som är lika stort som KK-stiftelsens finansiering. Denna samproduktion vet vi leder till ny kunskap och kompetens, nya produkter, metoder och processer samt effektivare verksamhet. Sedan starten har vi satsat 8,5 miljarder kronor i fler än 2.400 projekt inom kunskaps- och kompetensutveckling.

Adress:

Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm

Telefon:

+46 8 56 64 81 00

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Madelene Sandström

URL:

http://www.kks.se

Presskontakt

Namn:

Ulf Hall

Telefon:

08-56 64 81 33

Mobil: