IVA är en fristående akademi. som har ”…till uppgift att till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling” (§ 1, IVAs stadgar).

IVA har 1300 valda svenska och utländska ledamöter. De är beslutsfattare, specialister och forskare från näringsliv, akademi och förvaltning. H.M. Konungen är IVAs högste beskyddare och deltar aktivt i IVAs verksamhet.

De cirka 1000 svenska ledamöterna är indelade i tolv avdelningar. Dessa bevakar och påverkar viktiga frågor inom sitt område bland annat genom att arrangera seminarier kring aktuella frågeställningar. Ledamöterna är också aktiva i IVAs programråd och projekt och deltar i arbetet med IVAs remissvar inom sina specialistområden.

Viktiga delar av IVA är IVAs ledamöter, Näringslivsrådet med 250 företag och organisationer, IVAs ledarskapsprogram IFGStudentrådet och  de regionala nätverken IVA Nord, Väst och Syd.

IVA bedriver också en rad projekt och arrangerar seminarier över hela landet som är avgiftsfria och öppna för alla.

IVAs högsta beslutande organ är Akademisammankomsten. Här har alla ledamöter rösträtt bland annat om när beslut om inval av svenska ledamöter sker efter förslag från avdelningarna. Här presenteras de ledamöter som valdes in i december 2021.

Här är en sökbar matrikel med där alla ledamöter återfinns.

Akademien håller årligen fyra ordinarie sammankomster. Därutöver anordnar akademien en offentlig högtidssammankomst.

IVA leds av ett presidium som också är akademiens styrelse.

IVAs logga

Adress:

Grev Turegatan 16

Telefon:

08-791 29 00

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Tuula Teeri

URL:

www.iva.se

Presskontakt

Namn:

Per Andersson

Telefon:

08-791 29 40

Mobil:

072-071 39 73