Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad Är 1739, Àr en oberoende organisation som har till uppgift att frÀmja vetenskaperna och stÀrka deras inflytande i samhÀllet. Akademien tar sÀrskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strÀvar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Adress:

Lilla FrescativÀgen 4A

Telefon:

08-673 95 00

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

URL:

www.kva.se

Presskontakt

Namn:

Eva Nevelius

Telefon:

08-673 95 44

Mobil:

070-878 67 63