Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Adress:

Lilla Frescativägen 4A

Telefon:

08-673 95 00

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

URL:

www.kva.se

Presskontakt

Namn:

Eva Nevelius

Telefon:

08-673 95 44

Mobil:

070-878 67 63