Skylt framför tegelvägg.

Linköpings universitet är ett av Sveriges större lärosäten med 35 900 studenter, 4 300 medarbetare och fyra campusområden på tre orter (Linköping, Norrköping och Lidingö). Utbildningen består till största delen av campusförlagda program med tydlig inriktning mot en profession, som civilingenjör, civilekonom, lärare eller läkare. Forskning bedrivs inom en mängd områden. Några exempel på starka sådana är nya material, IT och mobil kommunikation, kris och säkerhet, kognition och hörsel, internationell migration, organisk elektronik samt medicinsk visualisering.

Sedan starten 1975 har universitetet arbetat med förnyelse av utbildning och forskning. Bland annat har man varit först i Sverige med tvärvetenskaplig temaforskning, problembaserat lärande inom vårdutbildningen och flera nyskapande utbildningsprogram.

Presskontakter:

Adress:

581 83 Linköping

Telefon:

013-28 10 00

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Jan-Ingvar Jönsson, rektor

URL:

http://www.liu.se

Presskontakt

Namn:

press@liu.se

Telefon:

013 - 28 10 00

Mobil: