Ett forskningsprogram som syftar till att stimulera en övergång till mer hållbar konsumtion i Sverige. Målet är att bidra till omställning genom ökad kunskap om hur hållbar konsumtion som idag praktiseras av ett fåtal kan skalas upp och bli mer vanliga. Fokus är på områdena mat, semester och heminredning.

Programmet kommer att utveckla färdplaner för hur näringsliv, beslutsfattare, civilsamhälle och medborgare kan verka för en omställning till mer hållbara konsumtionsmönster.

Adress:

Telefon:

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

URL:

http://www.sustainableconsumption.se/

Presskontakt

Namn:

Jonatan Järbel

Telefon:

+46 8 790 68 48

Mobil: