Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud inom samhällsvetenskap, beteendevetenskap, media, vård, lärarutbildning, IT, naturvetenskap, teknik samt språk och andra humanioraämnen. Flexibelt lärande är ledordet för all utbildning.

Mittuniversitetet arbetar med att utveckla program med tydliga yrkesidentiteter, program i nära samverkan med forskningen och program som går över vetenskapsområdesgränser. Mittuniversitetet vill utveckla studenternas arbetslivskontakter under utbildningen och ge möjligheter till poänggivande praktik.

Mittuniversitetet är ett av Sveriges ledande lärosäten när det gäller distansutbildning. Vissa distansutbildningar har sammankomster på en av campusorterna, andra baseras enbart på modernt IT-stöd och är ortsoberoende. Mittuniversitetets stora utbud av distanskurser ger studenter möjlighet att bo på hemorten och ändå bedriva akademiska studier.

Vår forskning
Mittuniversitetets forskare vill göra nytta. Därför sker det mesta av vår forskning i samverkan med det omgivande samhället, oavsett vilket av alla forskarämnen som får tillskott av ny kunskap. Hos oss finns en naturlig koppling mellan utbildning och forskning. Det är inte bara bra för studenterna på lärosätet, det utvecklar också verksamheten och regionen vi verkar i.

Mittuniversitetets centrumbildningar utgör arena för samverkan och spjutspets i de ämnesområden som står i centrum för vår forskning.

  • Skogen som resurs med centrumbildningen FSCN – Fibre Science and Communication Network (KK-miljö)
  • Industriell informationsteknologi och digitala tjänster med centrumbildningen STC – Sensible Things that Communicate (KK-miljö)
  • Hälsa, idrott och sportteknologi med centrumbildningarna Nationellt vintersportcentrum och Sports Tech Research Centre
  • Turism och upplevelser med centrumbildningen ETOUR
  • Bank, försäkring, pension med centrumbildningen CER
  • Medier och kommunikation med centrumbildningen DEMICOM
  • Risk och kris med centrumbildningen RCR

 

Adress:

851 70 Sundsvall eller 831 25 Östersund

Telefon:

010-142 80 00

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Anders Fällström

URL:

http://www.miun.se

Presskontakt

Namn:

Ronney Wickzell

Telefon:

+46 (0)10-142 81 72

Mobil:

+46 (0)70-389 77 72