Naturhistoriska riksmuseet har en av vÀrldens största samlingar av naturalier. HÀr finns miljontals insamlade djur, vÀxter, fossil och mineraler, samt en stor miljöprovbank.

Museet Àr ocksÄ en framstÄende forskningsinstitution. HÀr bedrivs forskning inom t ex zoologi, botanik, systematik, taxonomi, geologi, isotopanalyser, paleontologi, miljögifter, bioinformatik, fÄgelflyttning och museipedagogik. Forskningen och samlingarna gör att vi har experter pÄ mÄnga olika djur- och vÀxtgrupper, bÄde nu levande och utdöda.

Till vÄrt uppdrag hör att frÀmja intresset för och kunskapen om jordens och livets uppbyggnad och utveckling, biologisk mÄngfald, mÀnniskans biologi samt miljöfrÄgor. För detta har vi pedagogiska forskningsbaserade utstÀllningar och upplevelserika filmer pÄ Cosmonova. Vi har dessutom jourhavande biolog, paleontolog och geolog som svarar pÄ frÄgor frÄn allmÀnhet och journalister.

 

Presskontakter:
FrÄgor om museets forskning: Michaela Lundell, vetenskapskommunikatör, 08-5195 4247, 0708-68 53 94, michaela.lundell@nrm.se

FrÄgor om djur och natur: Didrik Vanhoenacker, jourhavande biolog, 08-5195 4138, 070-999 38 13, jourhavande.biolog@nrm.se

Adress:

S-104 05 Stockholm

Telefon:

08-5195 4000

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Jan Olov Westerberg

URL:

http://www.nrm.se

Presskontakt

Namn:

Michaela Lundell

Telefon:

08-5195 4247

Mobil:

0708-68 53 94