Naturhistoriska riksmuseet har en av världens största samlingar av naturalier. Här finns miljontals insamlade djur, växter, fossil och mineraler, samt en stor miljöprovbank.

Museet är också en framstående forskningsinstitution. Här bedrivs forskning inom t ex zoologi, botanik, systematik, taxonomi, geologi, isotopanalyser, paleontologi, miljögifter, bioinformatik, fågelflyttning och museipedagogik. Forskningen och samlingarna gör att vi har experter på många olika djur- och växtgrupper, både nu levande och utdöda.

Till vårt uppdrag hör att främja intresset för och kunskapen om jordens och livets uppbyggnad och utveckling, biologisk mångfald, människans biologi samt miljöfrågor. För detta har vi pedagogiska forskningsbaserade utställningar och upplevelserika filmer på Cosmonova. Vi har dessutom jourhavande biolog, paleontolog och geolog som svarar på frågor från allmänhet och journalister.

 

Presskontakter:
Frågor om museets forskning: Michaela Lundell, vetenskapskommunikatör, 08-5195 4247, 0708-68 53 94, michaela.lundell@nrm.se

Frågor om djur och natur: Didrik Vanhoenacker, jourhavande biolog, 08-5195 4138, 070-999 38 13, jourhavande.biolog@nrm.se

Adress:

S-104 05 Stockholm

Telefon:

08-5195 4000

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Jan Olov Westerberg

URL:

http://www.nrm.se

Presskontakt

Namn:

Michaela Lundell

Telefon:

08-5195 4247

Mobil:

0708-68 53 94