Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål.

Naturvårdsverket har cirka 500 medarbetare. Vi har kontor i Stockholm och i Östersund.

Adress:

106 48 Stockholm

Telefon:

010-698 10 00

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Maria Ågren

URL:

http://www.naturvardsverket.se/

Presskontakt

Namn:

Anneli Nivrén

Telefon:

010-698 13 00

Mobil: