Polarforskningssekretariatet är en statlig myndighet som främjar och samordnar svensk polarforskning. Det innebär bland annat att följa och planera forsknings- och utvecklingsarbete samt att organisera och leda forskningsexpeditioner till Arktis och Antarktis.

Adress:

c/o Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå

Telefon:

070-550 23 93

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Katarina Gårdfeldt

URL:

https://polar.se

Presskontakt

Namn:

Melina Granberg

Telefon:

070-550 41 45

Mobil: