Genom ett forskningsanslag, FoU-anslaget, stödjer myndigheten ny kunskap och bidrar till att forskning om kulturmiljö och kulturarv är ett aktivt forskningsområde i många akademiska miljöer. Hos vårt arkiv och bibliotek finns enorma mängder information som kan nyttjas av både allmänheten och forskare.

Adress:

Telefon:

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

URL:

Presskontakt

Namn:

Telefon:

Mobil: