Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Genom ett beslut i riksdagen 1962 godkändes en donation från Sveriges riksbank, som ville uppmärksamma bankens 300-årsjubileum 1968 och samtidigt främja ett angeläget nationellt ändamål. Den årliga avkastningen av Jubileumsdonationen skulle användas till att främja vetenskaplig forskning med anknytning till Sverige. Efter ett utredningsarbete under ledning av statsminister Tage Erlander, beslutade sedan riksdagen den 2 december 1964 att inrätta en stiftelse för denna donation.

Adress:

Box 5675, 114 86 Stockholm

Telefon:

08-50 62 64 00

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Göran Blomqvist

URL:

http://www.rj.se/

Presskontakt

Namn:

Hanna Köllerström

Telefon:

08 506 26 435

Mobil: