Med människan i centrum och utblick mot världen är omvårdnad och hälsa i ett globalt perspektiv Röda Korsets Högskolas unika profil inom utbildning, forskning och samverkan.

Röda Korset Högskola vilar på en lång tradition – ända sedan 1867 har vi utbildat högt ansedda och eftertraktade sjuksköterskor. Högskolan gör en stor samhällsnytta och examinerar årligen cirka 200 sjuksköterskor och 50 specialistsjuksköterskor inom intensivvård, infektionssjukvård och psykiatrisk vård. Vi bidrar också till att öka kompetensen bland kliniska handledare inom den verksamhetsförlagda utbildningen genom att erbjuda uppdragsutbildning.

Inom forskningsinriktningen ”Hälsovetenskap i ett globalt perspektiv” bedrivs forskning med fokus på att förbättra och utveckla omvårdnad för såväl enskilda personer som större grupper regionalt, nationellt och globalt.

Röda Korsets Högskola finns på Campus Flemingsberg och har 850 studenter och 70 medarbetare.

Logga

Adress:

Hälsovägen 11C

Telefon:

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

URL:

www.rkh.se

Presskontakt

Namn:

Helene Komlos Grill

Telefon:

Mobil:

072-519 36 05