Sida är en myndighet under Utrikesdepartementet och förvaltar cirka hälften av den svenska biståndsbudgeten. Sidas huvudkontor ligger i Stockholm och myndigheten har också personal på ambassader i de länder Afrika, Asien, Sydamerika och Europa där vi är verksamma. På Sida arbetar många experter på olika typer av utvecklingsfrågor och med stor kunskap inom olika ämnesområden och om situationen i våra samarbetsländer. Sida har också ett brett stöd till utvecklingsforskning och samarbetar med forskare i Sverige och globalt som på olika sätt bidrar till kunskap som leder till minskning av fattigdom.

Adress:

Valhallavägen 199, 115 53 Stockholm

Telefon:

08-698 50 00

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Carin Jämtin

URL:

http://www.sida.se

Presskontakt

Namn:

Presstjänsten

Telefon:

08 698 55 55

Mobil: