Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund.

Det gör vi genom att:

  • sammanställa forskningsresultat
  • fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.

Adress:

Box 1009, 171 21 Solna

Telefon:

08-523 29 800

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Camilo von Greiff, direktör

URL:

www.skolfi.se www.skolforskningsportalen.se

Presskontakt

Namn:

Eva Grönlund

Telefon:

08-523 29 802

Mobil:

073-257 38 02