Statens institutionsstyrelse, SiS, Àr en statlig myndighet som bedriver individuellt anpassad tvÄngsvÄrd och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem.

SiS uppdrag Àr att ge de ungdomar och vuxna som vÄrdas pÄ nÄgon av institutionerna bÀttre förutsÀttningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet. Placeringen sker pÄ socialtjÀnstens uppdrag och efter beslut i förvaltningsrÀtten.

SiS tar ocksÄ emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvÄrd. SiS hör till socialdepartementets verksamhetsomrÄde.

VÄrd av unga pÄ sÀrskilda ungdomshem

SiS sÀrskilda ungdomshem tar emot ungdomar med psykosociala problem, till exempel missbruk och kriminalitet. Ungdomshemmen vÄrdar ungdomar enligt LVU (lag med sÀrskilda bestÀmmelser om vÄrd unga). Det finns 24 sÀrskilda ungdomshem med drygt 600 platser för akutplacering, utredningsplacering och behandlingsplacering. De flesta platserna Àr lÄsbara. VÄrden och behandlingen utgÄr frÄn de enskilda ungdomarnas behov.

MissbruksvÄrd pÄ LVM-hem

Drygt tusen mÀn och kvinnor blir varje Är tvÄngsomhÀndertagna med stöd av LVM (lag om vÄrd av missbrukare i vissa fall) och placerade pÄ nÄgot av SiS LVM-hem. SiS har elva LVM-hem med drygt 300 platser för abstinensbehandling, motivationsarbete eller utslussning. Syftet med LVM-vÄrden Àr att avbryta ett livshotande missbruk och motivera klienten till behandling under frivilliga former. VÄrden varar högst sex mÄnader och ska sÄ snart som möjligt övergÄ till vÄrd i öppnare former.

Sluten ungdomsvÄrd

Ungdomar som begÄr allvarliga brott nÀr de Àr i Äldern 15 till 17 Är kan av domstol bli dömda till sluten ungdomsvÄrd i stÀllet för till fÀngelse, enligt lagen om verkstÀllighet av sluten ungdomsvÄrd (LSU). Det Àr ett tidsbestÀmt straff som ungdomarna avtjÀnar pÄ speciella avdelningar pÄ vÄra ungdomshem. Den maximala strafftiden Àr fyra Är. Kommunernas socialtjÀnst har det övergripande ansvaret för de ungdomar som har blivit dömda till sluten ungdomsvÄrd.

SiS finansierar forskningsprojekt

Forskning och utveckling har en framskjuten plats inom SiS. Myndigheten finansierar en rad forsknings-, utvecklings- och utbildningsprojekt som ska förbÀttra vÄrden och höja personalens kompetens. SiS har ett vetenskapligt rÄd som hjÀlper myndigheten att granska och bedöma forskningsansökningar.

Adress:

Box 30224 104 25 Stockholm

Telefon:

010-4534000

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

GD Kent Ehliasson

URL:

http://www.stat-inst.se

Presskontakt

Namn:

Stefan Hell Fröding

Telefon:

08-453 40 56

Mobil:

070-605 5681