Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, är en oberoende forskningsfinansiär som har till ändamål att stödja naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk forskning. Stiftelsen ska främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer som kan stärka Sveriges framtida konkurrenskraft. I första hand görs detta genom fokuserade satsningar som finansiering till ett forskningsprojekt under flera år och genom stora individuella bidrag till framstående forskare, med tonvikt på de yngre.

Stiftelsen bildades 1994 av staten med medel från de tidigare löntagarfonderna. Stiftelsekapitalet var 6 miljarder kronor. Tack vare god förvaltning har stiftelsen kunnat dela ut ungefär 11,5 miljarder kronor till svensk forskning sedan starten och har ett bibehållet stiftelsekapital om cirka 11 miljarder kronor (februari 2015).

Under perioden fram till 2017 har SSF beslutat att prioritera följande huvudområden:

 

  • Informations-, kommunikations- och systemteknik, IKST
  • Materialvetenskap och materialteknologier
  • Livsvetenskaperna
  • Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
  • Beräkningsvetenskap och tillämpad matematik

Stiftelsen finansierar ungefär 300 forskningsprojekt i form av större riktade bidrag, så kallade rambidrag eller individuella bidrag till framstående forskare.

Adress:

Box 70483, 107 26 Stockholm

Telefon:

08-505 816 00

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Lars Hultman

URL:

http://www.stratresearch.se

Presskontakt

Namn:

Eva Regårdh

Telefon:

08-505 816 68

Mobil:

073-358 16 68