I en föränderlig och globaliserad värld bidrar Stockholms universitet till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande grundat i kritiskt tänkande. Med ett stort antal studenter, ett brett utbildningsutbud i nära samspel med forskningen och en kombination av fri grundforskning och stark tillämpad forskning har Stockholms universitet en central samhällsuppgift – en uppgift som präglat verksamheten ända sedan Stockholms högskola bildades 1878. Stockholms universitet är en internationell akademisk miljö, vilket är en förutsättning för forskning och utbildning av hög kvalitet.

Adress:

106 91 Stockholm

Telefon:

08-16 20 00

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Rektor Astrid Söderbergh Widding

URL:

http://www.su.se

Presskontakt

Namn:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: