Vi är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Här är mer än 34 000 studenter, 1 700 doktorander och 5 000 medarbetare verksamma inom de naturvetenskapliga och humanvetenskapliga områdena.
En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Adress:

106 91 Stockholm

Telefon:

08-16 20 00

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Rektor Astrid Söderbergh Widding

URL:

http://www.su.se

Presskontakt

Namn:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: