VINNOVA Àr Sveriges innovationsmyndighet. VÄr uppgift Àr att frÀmja hÄllbar tillvÀxt genom att förbÀttra förutsÀttningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning.

VINNOVAs vision Àr att Sverige ska vara ett globalt ledande forsknings- och innovationsland som Àr attraktivt att investera och bedriva verksamhet i. Vi frÀmjar samverkan mellan företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Det gör vi genom att stimulera ökat nyttiggörande av forskning, investera lÄngsiktigt i starka forsknings- och innovationsmiljöer och genom att utveckla katalyserande mötesplatser. VINNOVAs verksamhet Àr Àven inriktad pÄ att stÀrka internationell samverkan. Vi fÀster stor vikt vid att samspela med andra forskningsfinansiÀrer och innovationsfrÀmjande organisationer för större effekt. Varje Är investerar VINNOVA ca 2,7 miljarder kronor i olika insatser.

VINNOVA Àr en statlig myndighet under NÀringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Vi Àr ocksÄ regeringens expertmyndighet inom det innovationspolitiska omrÄdet. VINNOVA bildades 1 januari 2001. Vi Àr drygt 200 personer och har kontor i Stockholm och Bryssel.

Logotyp för Vinnova

Adress:

101 58 Stockholm

Telefon:

08-473 3000

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Darja Isaksson

URL:

http://www.vinnova.se/

Presskontakt

Namn:

Daniel Holmberg

Telefon:

08-473 3053

Mobil: