VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Vår huvuduppgift är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Vi arbetar för att kunskapen om transportsektorn kontinuerligt ska förbättras och är på så sätt med och bidrar till att uppnå Sveriges transportpolitiska mål.

Verksamheten omfattar samtliga transportslag och områdena väg- och banteknik, drift och underhåll, fordonsteknik, trafiksäkerhet, trafikanalys, människan i transportsystemet, miljö, planerings- och beslutsprocesser, transportekonomi samt transportsystem. Kunskapen från institutet ger beslutsunderlag till aktörer inom transportsektorn och får i många fall direkta tillämpningar i såväl nationell som internationell transportpolitik.

Vi är omkring 230 medarbetare och finns i Linköping, Stockholm, Göteborg och Lund.

Adress:

581 95 Linköping

Telefon:

013-204000

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Generaldirektör Tomas Svensson

URL:

http://www.vti.se

Presskontakt

Namn:

Hillevi Ternström

Telefon:

+46 13-20 43 84

Mobil: