Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Snabbväxande poppel kan frigöra mark för livsmedelsproduktion

17 augusti, 2022 - Stockholms universitet

Svenska forskare har utvecklat en ny modell för produktion av textil och biobränsle från snabbväxande poppel. Genom att tillämpa hållbara katalysmetoder på poppel som odlas i nordiskt klimat kan efterfrågan på bomull minska. Därmed blir det möjligt att omvandla stora arealer av jordbruksmark från att producera bomull till att odla livsmedel.

Seminarium om energieffektivisering

17 augusti, 2022 - Kungl. Vetenskapsakademien

7 september hålls det sista seminariet i serien Den oundvikliga övergången till det elektriska samhället vid Vetenskapsakademien. Den här gången är temat energieffektivisering.

Första resultaten från tonfiskforskningen

17 augusti, 2022 - SLU

De första resultaten från forskningsprojektet om blåfenad tonfisk visar att de enorma fiskarna gör långa vandringar i Atlanten, och att det förmodligen är samma tonfiskar som år efter år återvänder till våra vatten. Metoden med satellitsändare gör det också möjligt att avslöja tidigare okända lekområden.

Kycklingars lek kan berätta om hur de mår

17 augusti, 2022 - Linköpings universitet

Lek är ett vanligt beteende hos unga djur, mest känt hos däggdjur. Nu har forskare vid Linköpings universitet för första gången kartlagt lekens utveckling hos kycklingar. Resultaten visar att de ägnar mycket tid åt lek av olika slag, precis som exempelvis hundvalpar och kattungar.

Ny AI-modell ska hitta tidigare okända material

16 augusti, 2022 - Linköpings universitet

Den kemiska rymden kan kartläggas i större skala än tidigare med hjälp av en ny AI-modell som tagits fram av en grupp forskare vid Linköpings universitet och Cambridge i England. Rönen publiceras i tidskriften Science Advances.

Forskare utvecklar gel av spindeltrådsprotein för biomedicinsk tillämpning

15 augusti, 2022 - Karolinska Institutet

Forskare vid Karolinska Institutet och Sveriges lantbruksuniversitet har lyckats skapa en lösning av spindeltrådsprotein som kan kopplas till biologiskt aktiva proteiner och ombildas till en gel vid kroppstemperatur. Målet är att utveckla en injicerbar proteinlösning som bildar en gel på plats i kroppen. En sådan skulle kunna användas vid vävnadsrekonstruktion och läkemedelsformulering samt för att […]

Biokonstruerad hornhinna kan ge blinda synen åter

11 augusti, 2022 - Linköpings universitet

Forskare och entreprenörer har framställt ett implantat av kollagenprotein från grishud som efterliknar den mänskliga hornhinnan. I en pilotstudie återställde implantatet synen hos 20 personer med en sjukdom i hornhinnan, varav de flesta var blinda före åtgärden. Studien har letts av forskare vid Linköpings universitet och LinkoCare Life Sciences AB och publiceras i tidskriften Nature Biotechnology. De lovande resultaten ger hopp för hornhinnerelaterat synsvaga och blinda om att det biokonstrurerade implantatet kan vara ett alternativ till transplantation av donerade hornhinnor, som det råder stor brist på i länder där behovet är störst.

Ny metod utvecklar förståelse i matematik

11 augusti, 2022 - Göteborgs universitet

Barn som redan i förskoleåldern utvecklar en djupare förståelse av tal blir bättre på matematik än de barn som lär sig genom att räkna fram- och baklänges ett steg i taget. Det visar forskning vid Göteborgs universitet som också prövat ut olika metoder för undervisning i matematik. Det vanligaste sättet som barn lär sig matematik […]

Nästan hundra gener har gått förlorade under den ullhåriga mammutens evolution

11 augusti, 2022 - Stockholms universitet

En ny studie visar att 87 gener har påverkats av deletioner och korta insertioner under mammutens evolution. Forskarna noterar att deras fynd har konsekvenser för försöken att återuppliva utdöda arter. Studien publicerades idag i tidskriften iScience av forskare vid Centrum för paleogenetik i Stockholm, ett samarbete mellan Stockholms universitet och Naturhistoriska riksmuseet.