Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Internet-KBT effektivt för unga med social ångest

12 maj, 2021 - Karolinska Institutet

Social ångest kan leda till stort lidande för de barn och ungdomar som drabbas. Samtidigt är det svårt att få tillgång till effektiv behandling. Nu har forskare vid Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet och Region Stockholm visat att internet-förmedlad kognitiv beteendeterapi är en effektiv och kostnadseffektiv behandling. Studien har publicerats i tidskriften JAMA Psychiatry. […]

Umeåforskare i amerikansk storsatsning för att bekämpa antibiotikaresistens

12 maj, 2021 - Umeå universitet

Forskare vid Washington University School of Medicine i St. Louis och Umeå universitet beviljas ett prestigefyllt anslag på 11 miljoner dollar från the National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Forskningens mål är att hitta sätt att behandla bakterieinfektioner utan antibiotika samt studera en potentiell ny klass av antibiotika. Professor Fredrik Almqvist vid Umeå universitet är delan

Ny avhandling:  Framgångsrika plattformsföretag fyller behov av gemenskap i Sverige

12 maj, 2021 - Örebro universitet

Plattformsföretagen, med pionjärer som Airbnb och Uber, är en typ av samhällsorganisatörer och fyller ett behov av gemenskap i det individualiserade Sverige. Det visar Andrea Geissinger i sin doktorsavhandling i företagsekonomi. – Tider av osäkerhet, oro och rädsla för framtiden får oss att längta efter tillhörighet och gemenskap. Detta kan vara en förklaring till varför […]

Mer fokus på delad lyx än delat arbete i moderna gemenskapsboenden

12 maj, 2021 - Malmö universitet

Tillgång till spa, vinkällare och gemensam takterrass. Det uppdaterade konceptet gemenskapsboende ser inte längre ut som det gjorde förr. ”Att dela bostad handlar i det här sammanhanget om lyx. Du ska gymma, sola och dricka fina viner”, säger Karin Grundström, professor i arkitektur vid Malmö universitet.

Våld i kärleksrelationer vanligt bland unga

12 maj, 2021 - Stockholms universitet

Många ungdomar blir utsatta för våld eller trakasserier i den egna kärleksrelationen. Skolan och hemmet är platser där våldet sker och där vuxna ofta finns närvarande. Det framkommer i den första större svenska studien om ungas våld i relationer. Studien är en del i en avhandling av Sibel Korkmaz som disputerade vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, den 11 maj 2021.

Internet-KBT effektivt mot tvångssyndrom hos barn och unga

11 maj, 2021 - Karolinska Institutet

Tvångssyndrom, OCD, bland barn och ungdomar riskerar att leda till psykisk ohälsa senare i livet. Samtidigt är väntetiden på behandling ofta lång. Enligt en studie från Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet och Region Stockholm kan internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (KBT), ge samma effekt som traditionell KBT. Studien som publicerats i den ansedda tidskriften JAMA kan […]

Erfarenheter från den nya matchningstjänsten Krom visar på utmaningar med reformeringen av Arbetsförmedlingen

11 maj, 2021 - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Rapportförfattarna analyserar utvecklingen i Krom under 2020 med hjälp av registerdata från Arbetsförmedlingen och intervjuer med arbetsförmedlare och handledare hos de externa leverantörerna. Rapportförfattarna bedömer att profileringsverktyget inte på ett tillräckligt bra sätt hanterar det faktum att de arbetssökandes jobbchanser minskar ju längre tid de har varit arbetslösa. Det får till följd att de arbetssökande som varit arbetslösa länge bedöms stå närmare arbetsmarknaden än vad de i själva verket gör.

Nytt sårvårdsmaterial skyddar mot resistenta bakterier

11 maj, 2021 - Chalmers tekniska högskola

Forskare på Chalmers har tagit fram ett nytt material som dödar bakterier och förhindrar infektioner i sår. Det handlar om en specialdesignad hydrogel som fungerar mot alla typer av bakterier, även de antibiotikaresistenta. Nu väcks hopp om att effektivt kunna bekämpa ett växande globalt problem.
Antibiotikaresistenta bakterier är enligt Världshälsoorganisationen (WHO) ett av de största hoten mot mänskligheten. För att hantera situationen behöver vi ändra vårt beteende för hur vi använder antibiotika – och utveckla ny hållbar medicinteknik.
– Vi har kunnat uppmäta god effektivitet hos hydrogelen när vi testat den på olika slags bakterier, även sådana som blivit resistenta mot antibiotika, säger Martin Andersson, forskningsledare för studien och professor på institutionen för kemi och kemiteknik på Chalmers.

Så får rökare hjärtinfarkt – varningssignal i blodet flera år i förväg

11 maj, 2021 - Örebro universitet

En ny orsak till hjärtinfarkt hos rökare och personer med högt blodtryck har upptäckts. Forskare vid Örebro universitet har studerat en ny biomarkör, som går att finna i blodet många år innan infarkten. –  Det är en väldigt stark varningssignal om en framtida hjärtinfarkt, säger forskaren Liza Ljungberg.   Ett stort antal prover med blodplasma […]

Så vill aktörer att staten stödjer koldioxidlagring

11 maj, 2021 - Linköpings universitet

För att Sverige ska kunna nå sina klimatmål siktar man på en teknik som kan fånga in och lagra koldioxid från biobränslen. Men hur tekniken ska bekostas är oklart. En ny rapport visar att aktörer inom området vill se ett statligt stöd som bygger på omvända auktioner. På så vis kan det bli lönsamt att investera i koldioxidlagring.