Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Myrarnas metanutsläpp mer komplexa än i klimatmodellerna

16 april, 2021 - Lunds universitet

Dagens klimatmodeller är trubbiga verktyg som inte beskriver myrars metanutsläpp på ett tillfredsställande sätt. Det slår en internationell forskargrupp fast i en ny studie. Istället för att bara ta hänsyn till temperaturförändringar måste fler faktorer lyftas in i modellerna. Med hjälp av klimat- och växthusgasdata från det globala nätverket Fluxnet – som består av cirka […]

Dna-kartläggningar kastar nytt ljus över jordbrukets spridning i Sydostasien

16 april, 2021 - Uppsala universitet

Två nya studier ifrågasätter den tidigare bilden av hur de austronesisktalande folkgrupperna spred jordbruket till och bortom öarna i Sydostasien. Det var inte alltid så att språk, levnadssätt, kultur och människor följdes åt som en enhet, menar forskarna från Uppsala universitet. Expansionen av de austronesisktalande folkgrupperna på öarna i Sydostasien och Stilla havet är en […]

Ny kunskap om hur bäckar och älvar avger koldioxid på natten

16 april, 2021 - Umeå universitet

Bäckar och älvar avger stora mängder koldioxid till atmosfären, men en ny studie publicerad i Nature Geoscience ledd av forskare vid universiteten i Umeå och Lausanne visar att flödet kan vara större än vad man tidigare trott.

Ny typ av cell ökar kunskaperna om ALS

15 april, 2021 - Karolinska Institutet

Det behövs mer kunskap om orsakerna till den svåra muskelsjukdomen ALS. Nu har forskare vid bland annat Karolinska Institutet och KTH studerat en cell i hjärnans blodkärl som möjlig förklaring till sjukdomens varierande sjukdomsförlopp. Resultaten tyder på hittills okända samband mellan nerv- och kärlsystemet. Studien som publicerats i Nature Medicine kan få betydelse för tidigare […]

Svenska nyhetsmedier i topp i internationell demokratistudie

15 april, 2021 - Mittuniversitetet

Svenska nyhetsmedier lyckas mycket bra med sina demokratiska uppgifter att informera, granska och vara en debattarena. Tillsammans med Danmark och Storbritannien tillhör Sverige de länder där nyhetsmedierna bäst klarat de senaste årens digitala omställning utifrån ett demokratiskt perspektiv. Det visar en stor studie av medier och demokrati som genomförts i 18 demokratiska länder. * Undersökningen […]

Anpassat stöd för läkemedelsanvändning gav tryggare hjärtpatienter

15 april, 2021 - Linnéuniversitetet

Personer som behöver ta flera läkemedel samtidigt slutar ibland att använda dessa efter en tid, trots att de har behov av dem. Hur kan sjukvården stödja de här patienterna i deras läkemedelsanvändning? Den frågan har Malin Johansson Östbring tittat på i en ny avhandling i biomedicinsk vetenskap från Linnéuniversitetet, med fokus på patienter med hjärtinfarkt […]

Gristransportörer trivs, men brister i arbetsmiljön bör åtgärdas

15 april, 2021 - SLU

Att transportera grisar är ett relativt omväxlande jobb och chaufförerna har ett stort arbetsengagemang och tilltro till sin egen förmåga. Trots det finns vissa arbetsmiljöproblem som bör hanteras, så att chaufförerna kan utföra sina uppgifter enligt konstens, och lagens, alla regler.

Färre annonsörer men fler prenumeranter för de nordiska nyhetsmedierna under pandemin

15 april, 2021 - Göteborgs universitet

Coronapandemin har haft stor inverkan på de nordiska nyhetsmedierna. Samtidigt som annonsintäkterna har fallit kraftigt har intresset bland publiken för den professionella nyhetsbevakningen ökat. Flera nordiska medieföretag har rapporterat en rekordhög försäljning av digitala prenumerationer som en följd av pandemin. Det visar en ny rapport från Nordicom vid Göteborgs universitet.

Billigare potensmedel gav färre självmord

15 april, 2021 - Uppsala universitet

När potensmedel blev billigare och användandet ökade markant sjönk antalet självmord för män mellan 50 och 60 år i Sverige. Det visar en ny studie med forskare från bland annat Uppsala universitet. – Det här ger ännu ett tecken på hur viktig möjligheten till fysisk intimitet och nära relationer kan vara genom livet, att de kan […]

Ny forskningsprofil om AI i industriella organisationer

15 april, 2021 - Jönköping University

Artificiell intelligens, AI, har potential att på ett omvälvande sätt transformera företag i många branscher. Men hur kan varje företag använda AI på det sätt som ger mest nytta för den egna verksamheten? Och hur påverkas organisationen och människorna av den nya teknologin? I forskningsprofilen AFAIR vid Jönköping University (JU) integreras tekniska, ekonomiska och organisatoriska […]