Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Arbetsförmedlare har stor betydelse för de arbetssökandes jobbchanser

16 juni, 2021 - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Det är stora skillnader i hur snabbt arbetsförmedlare får de arbetssökande i jobb. Det visar en ny rapport från IFAU. Att få en skicklig arbetsförmedlare ökar den arbetssökandes chanser på arbetsmarknaden påtagligt.

Miljonanslag till forskning om att råda villrådiga

16 juni, 2021 - Kungl. Vetenskapsakademien

Linus Andersson, Umeå universitet, har beviljats ett anslag på 1,75 miljoner kronor från Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons Stiftelse. Pengarna kommer att gå till en studie för att undersöka om det är möjligt att underlätta för unga vuxna att fatta insiktsfulla beslut.

Artificiell intelligens där människan är i kontroll

16 juni, 2021 - Malmö universitet

Det behövs ett perspektivskifte där vi frågar oss vad vi vill använda tekniken till, inte vad den kan användas till. Det anser forskaren Lars Holmberg som tror på mer småskaliga system som enkelt går att anpassa till just det som du är intresserad av.

Elever i förorten positiva till sin skola

16 juni, 2021 - Göteborgs universitet

Elever i förorten är positiva till sin skola och till utbildning. De beskriver en stark gemenskap och tillhörighet till skolan, samtidigt som de är kritiska till hur skolan oftast framställs i media. Det visar en ny avhandling som bygger på ett års observationer och intervjuer med elever. Under ett helt läsår följde doktoranden Jonas Lindbäck […]

Oväntat svårt att förutspå framtida havsnivåer

16 juni, 2021 - Stockholms universitet

Den friktion som uppstår mellan botten av en glaciär och landskapet under den har en avgörande roll för vad prognoserna för framtidens havsnivåer blir i glaciärmodeller använda av FN:s klimatpanel. Det visar en nyligen publicerad studie från Stockholms universitet, genomförd vid norra Grönlands största glaciär Petermannglaciären.

Fyra av tio med tandimplantat får problem

16 juni, 2021 - Göteborgs universitet

Mer än fyra av tio patienter som fått tandimplantat drabbades av komplikationer inom en nioårsperiod. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet. I Sverige får cirka 30 000 patienter per år behandling med tandimplantat för att ersätta förlorade tänder. Även om goda långtidsresultat rapporterats uppstår ibland komplikationer, som påverkar antingen implantatet eller funktionen för den implantatstödda […]

Trots investeringar och ändrade konsumtionsmönster minskar utsläppen långsamt

16 juni, 2021 - SLU

Svenska tillverkningsföretag har minskat sina utsläpp under de tre första faserna av EU:s handel med utsläppsrätter. De företag som är med i denna handel har dock inte minskat sina utsläpp mer än de som inte är med, och som i stället betalar koldioxidskatt. Det visar Sandra Schusser i en avhandling från SLU.

Trenden bruten – antalet döda i organiserat våld ökar igen

16 juni, 2021 - Uppsala universitet

Trots en kraftig minskning av stridsrelaterade dödsfall i 2010-talets största krig Afghanistan och Syrien visar den senaste rapporten från Uppsala Conflict Data Program (UCDP) vid Uppsala universitet att antalet döda i organiserat våld i världen ökade något under 2020, efter fem år av stadig nedgång.

Svenskt medborgarskap ökar sannolikheten för att utlandsfödda migrerar vidare till tredje land

16 juni, 2021 - Stockholms universitet

Utlandsfödda som fått svenskt medborgarskap migrerar i större utsträckning vidare till ett tredje land än utlandsfödda som inte blivit svenska medborgare. Däremot är sannolikheten lägre att den som blivit svensk medborgare återvandrar till sitt födelseland. Det visar en ny avhandling i sociologisk demografi vid Stockholms universitet.

Ny AI-modell ökar förståelsen för virusspridning från djur till människor

15 juni, 2021 - Göteborgs universitet

En ny modell som använder artificiell intelligens för att studera kolhydrater ökar förståelsen för infektionsprocessen och kan användas för att förutsäga vilka virus som kan spridas från djur till människor. Detta enligt en ny studie ledd av forskare vid Göteborgs universitet. Trots att kolhydrater finns med i nästan alla biologiska processer är det fortfarande mycket […]