Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Gener styr lövsångarens flyttrutter

30 januari, 2023 - Lunds universitet

Fåglars flyttningsresor mellan kontinenter har fascinerat människan sedan antiken. Nu visar en ny studie från Lund att det är två platser i arvsmassan som bestämmer om en lövsångare flyttar över Iberiska halvön till västra Afrika eller över Balkan till östra och södra Afrika. Forskare har länge vetat att det är ett medfött beteende som gör […]

Kvinnors skrivande i Europas ytterkanter

30 januari, 2023 - Göteborgs universitet

En ny antologi belyser kvinnors skrivande i Europas ytterkanter och små språkområden under 1800-talet. I kapitlen undersöks intimitet ur olika infallsvinklar, allt från våldtäktsskildringar till fysiska och inre resor, upplevd instängdhet och frigörelse genom litteraturen.

Storstadslivets fördelar – endast för eliten

27 januari, 2023 - Linköpings universitet

I både Europa och USA ökar ojämlikheten i storstäderna. De som frodas mest i storstaden är de allra mest framgångsrika, medan stora delar av stadsbefolkningen får lite eller ingenting. Det visar en studie från Linköpings universitet som är publicerad i Nature Human Behaviour. Det innebär att de större städernas välstånd är helt beroende av ett fåtal framgångsrika individer.

Ny forskning för en hållbar grön omställning i norra Sverige

26 januari, 2023 - Umeå universitet

I dagarna drar forskningsprogrammet “Det nya framtidslandet? Drivkrafter, utmaningar och möjligheter i relation till norra Sveriges (gröna) industrialisering” igång vid Umeå universitet. Under 7 år ska forskare försöka få en större förståelse för den pågående gröna industriella omvandlingen i norra Sverige.

Ja, det du gör i din trädgård för att hjälpa bina funkar, visar ny Lundastudie

26 januari, 2023 - Lunds universitet

Tillhör du dem som planterat och fixat i din trädgård för att göra det bättre för pollinatörer? Grattis, då har du sannolikt gjort en värdefull insats – en ny studie från Lunds universitet, där man utvärderat Naturskyddsföreningens kampanj Operation: Rädda bina, visar att det privatpersoner gör i sina trädgårdar verkligen kan göra en positiv skillnad. […]

Kraftfulla politiska åtgärder behövs för att minska den ökande andelen dollarmiljonärers miljöpåverkan

25 januari, 2023 - Linnéuniversitetet

Andelen dollarmiljonärer i världen ökar stadigt och deras utsläppsmönster gör det svårt, för att inte säga omöjligt, att uppfylla Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Enligt en ny studie från turismprofessor Stefan Gössling kommer dollarmiljonärerna, inom bara några decennier, att stå för nästan tre fjärdedelar av koldioxidutsläppen. I en forskningsrapport som […]

Ny transportör för återvinning av bakteriers cellvägg upptäckt

25 januari, 2023 - Umeå universitet

En transportör som vissa bakterier använder för att återvinna fragment av sin cellvägg har upptäckts av forskare vid Umeå universitet. Forskarna har funnit att transportören styr resistensen mot vissa typer av antibiotika som riktar sig mot cellväggen.

Ny typ av solceller testas i rymden

25 januari, 2023 - Lunds universitet

Fysikforskare vid Lunds universitet lyckades nyligen bygga små solslukande antenner – nanotrådar – med tre olika material som bättre matchar solspektrat jämfört med dagens kiselsolceller. Eftersom nanotrådarna är lätta och kräver lite material per ytenhet ska de nu testinstalleras på satelliter, vilka drivs av solceller och där verkningsgrad i kombination med låg vikt är A […]

Järnvägen fick Sverige att grönska

25 januari, 2023 - Göteborgs universitet

Många orter i Sverige fick sina första parkanläggningar när järnvägen drogs fram. SJ hade över 140 anställda som anlade och skötte parker och trädgårdar.