Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

För att filtrera bland pressmeddelanden måste du först välja Alla eller en organisation. Sedan kan du göra din filtrering.

Ny supersimulering av hur galaxer bildas

23 februari, 2024 - Lunds universitet

Astronomer kan med hjälp av superdatorer simulera hur galaxer bildats ända sedan Big Bang för 13,8 miljarder år sedan fram till idag. Men det finns en rad felkällor. En internationell forskargrupp, ledd av Lunds universitet och Seoul National University, har i åtta år använt hundra miljoner datortimmar för att råda bot på dessa. Under det […]

Flertalet ungdomar är trygga med tillgång till patientjournaler på nätet

23 februari, 2024 - Akademiska sjukhuset

De flesta ungdomar som läser sin patientjournal på nätet känner sig trygga och tycker att accessen ökar tilliten till vårdpersonal. Samtidigt uppger drygt 40 procent att de önskar kontroll över vilka som kan läsa deras journal. Det framgår av en forskningsstudie om ungdomars uppfattning om säkerhet och integritet i e-journaler ledd från Uppsala universitet.

Astronomi, kosmologi och astrofysik – vem kan svara på vad?

23 februari, 2024 - Stockholms universitet

Vad är mörk materia och hur uppstod universum? Hur formas galaxer och är vi ensamma i universum? Varför bildas svarta hål och hur beter sig supernovor, neutronstjärnor och svarta hål? Vid Stockholms universitet finns många forskare som kan svara på frågor om universum och vi listan här några av dem.

Högre intensiv fysisk aktivitet ger fler hälsovinster

22 februari, 2024 - Göteborgs universitet

Att röra på sig är avgörande för en god hälsa. Men alla aktiviteter är inte lika effektiva. För att få hälsovinster krävs en högre intensiv fysisk aktivitet än tidigare forskning visat, enligt en ny avhandling från Göteborgs universitet.

Ny behandlingsstudie online för att hjälpa ungdomar med depression

22 februari, 2024 - Stockholms universitet

Många unga mår idag dåligt, men hjälp finns att få. En ny behandlingsform speciellt framtagen för ungdomar som mår dåligt har visat goda resultat och ska studeras ytterligare. Nu söker forskarna nya ungdomar som är i behov av behandling för att delta i studien. Trots att många unga mår dåligt, erbjuder en ny behandlingsform hopp. […]

Kortare förväntad livslängd leder till kortare utbetalningstider i tjänstepensionen

22 februari, 2024 - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

De som fick en allvarlig cancerdiagnos strax innan de gick i pension valde oftare att ta ut sin tjänstepension på 5 eller 10 år, i stället för resten av livet. Majoriteten stannade dock kvar i det förvalda livslånga alternativet, trots att det sannolikt varit bättre att ta ut pensionen så snabbt som möjligt. I flera […]

Pharmatheus Mats Karlsson får Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris 2024

22 februari, 2024 - Uppsala universitet

Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris 2024 går till Mats Karlsson, som år 2001 blev världens första professor i farmakometri. De senaste tio åren har han jäms med forskningen varit med och grundat och utvecklat konsultföretaget Pharmetheus som framförallt arbetar med att designa och analysera kliniska prövningar. Målet är att försöka förbättra läkemedelsbehandling för patienter.

Fysisk form i tonåren kopplat till mindre åderförfettning i medelåldern

22 februari, 2024 - Linköpings universitet

Män som var i god fysisk form när de var unga hade lägre risk för åderförfettning nästan 40 år senare, enligt en studie ledd av forskare vid Linköpings universitet. Fynden, som publicerats i tidskriften British Journal of Sports Medicine, pekar mot att åderförfettning är en av mekanismerna bakom sambandet mellan fysisk form och hjärt-kärlsjukdom. – […]