Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Dags att granska hur medelklassen skildras i svensk litteratur

16 maj, 2022 - Göteborgs universitet

Svensk arbetarlitteratur i all ära, men varför pratar vi inte mer om hur andra klasser framställs i romaner? Det undrar Åsa Arping, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, som har skrivit en bok om bland annat hur medelklassens dåliga samvete skildras i svensk samtidsprosa. Det var när Åsa Arping började skriva om svensk arbetarlitteratur som […]

Skrivundervisningens dilemman och möjligheter

16 maj, 2022 - Umeå universitet

I återkommande debatter diskuteras om och hur elever i grundskolan får en skrivundervisning som förbereder dem för vidare studier. I en ny avhandling vid Umeå universitet har Erika Sturk undersökt skrivande och skrivundervisning i grundskolan.

Stor skillnad i kreativitet när idrotten skulle bli covid-säker

16 maj, 2022 - Malmö universitet

Att flytta utomhus blev ett sätt för många att kunna fortsätta med träning och idrottsverksamhet under pandemin. Kommersiella aktörer inom träningssektorn var bättre på att hitta kreativa lösningar under omställningen än föreningsidrotten, visar ny forskning.

Topp fem för att barnmorskor ska stanna i yrket

16 maj, 2022 - Göteborgs universitet

Fem faktorer utpekas som avgörande för hur bra barnmorskor trivs på jobbet. Det handlar bland annat om möjligheterna att utvecklas, att lösa rollkonflikter och att slippa utbrändhet. Det visar en studie vid Göteborgs universitet. Studien publiceras i tidskriften BMC Health Services Research. Förstaförfattare är Malin Hansson, disputerad barnmorska vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa på […]

Fascinerande växters dag firas på Curiosum

16 maj, 2022 - Umeå universitet

Hur ser pollen ut som orsakar allergier? Vilka växter åt människor för tusen år sedan? Kan växter vara intressanta inom rymdforskningen? Lördag den 21 maj är en dag fylld nya kunskaper och olika aktiviteter kring växter och växtforskning på Curiosum vid Umeå universitet. Arrangör är Umeå Plant Science Centre.

Forskningsföreläsningar och Povel Ramel inleder akademisk högtid

16 maj, 2022 - Linköpings universitet

Vårens akademiska högtid vid Linköpings universitet inleds med att sju hedersdoktorer föreläser om sin forskning. Fredagen den 20 maj blir det festkonsert med musik av Povel Ramel och Hugo Alfvén och lördagen den 21 maj äras nya professorer och doktorer vid en ceremoni med åtföljande bankett i Louis de Geer Konsert & Kongress i Norrköping.

Ny avhandling i arkeologi beskriver utvecklingen på Ajvide

16 maj, 2022 - Uppsala universitet

I en ny avhandling behandlar arkeologen och osteologen Alexander Sjöstrand vid Uppsala universitet utvecklingen av boplatsen och gravfältet Ajvide på Gotlands sydvästra kust. Avhandlingen beskriver hur Ajvide genomgick en stor förändring från jaktstation till gravplats, vilket pekar på att gropkeramiska lokaler kan vara långt mer komplexa än de ofta ger sken av.

Brist på teknisk kompetens bromsar automatisering inom fordonsindustrin

13 maj, 2022 - Göteborgs universitet

Behovet av att använda robotsystem och intelligent teknik växer inom fordonsindustrin. Men det krävs ytterligare teknikutveckling och ökad teknisk kompetens för att omställningen till en mer automatiserad produktion ska kunna genomföras. Det visar en studie på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.     

Lappländskt leddjursliv kartlagt i unik långtidsstudie

13 maj, 2022 - Lunds universitet

Antalet insekter i Europa har minskat dramatiskt under de senaste decennierna. Men inte i fjällbjörkskogen i västerbottniska Ammarnäs. Här har forskare under 53 år kartlagt populationerna och kan i en ny studie konstatera att antalet insekter och spindlar är i princip detsamma som när studien inleddes på 60-talet. Ammarnäs är en liten fjällnära ort i […]

Propp i lungan kräver bättre uppföljning

13 maj, 2022 - Umeå universitet

Fortfarande efter fyra år har personer som drabbats av blodpropp i ett kärl i lungan ökad risk att dö i förtid. Varannan har dessutom problem med andfåddhet två år efter proppen. I gengäld är det få som drabbas av en fruktad kronisk följdsjukdom i lungan. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet som understryker vikten av uppföljning inom vården efter diagnos om propp i lungan.