Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Förbättrad proteinfunktion öppnar för nytt koncept för läkemedelsutveckling

23 juni, 2022 - Karolinska Institutet

Forskare vid Karolinska Institutet och SciLifeLab beskriver i en studie i Science att de genom en ny teknik har förbättrat ett proteins förmåga att reparera syreskador i DNA och skapat en ny funktion hos proteinet. Tekniken kan leda till bättre läkemedel mot sjukdomar där syreskador är inblandade, som cancer, Alzheimers sjukdom och lungsjukdomar, men forskarna […]

Gödsling omformar samspelet mellan träd och svampar i boreala skogar

23 juni, 2022 - SLU

Vi har hittills vetat väldigt lite om hur samspelet mellan träd och markens mikroorganismer påverkas om tillgången på näring förändras. En ny studie synliggör detta kryptiska samspel med hjälp av modern molekylär teknik. Den visar att gödsling förändrar samspelet mellan träd och svampar, och omstrukturerar svampsamhället kring trädens rötter, något som har stor inverkan på kolets kretslopp i skog.

Ansökan till forskning och utveckling för kulturarv och kulturmiljö 2023 öppnar

22 juni, 2022 - Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet öppnar nu den årliga utlysningen för ansökningar om bidrag för forskning och utveckling för kulturarv och kulturmiljö 2023. Bidrag kan sökas för insatser som är ett, två eller treåriga, det vill säga sträcker sig över perioden 2023–2025. Totalt kommer cirka 17 miljoner kronor fördelas till forskning- och utvecklingsprojekt. Därtill kommer 3,5 miljoner kronor till […]

Din personlighet kan påverka hur du röstar i valet 2022

22 juni, 2022 - Göteborgs universitet

Det finns ett samband mellan vår personlighet och vilket politiskt parti vi väljer att sympatisera med. Det visar en ny studie vid Göteborgs universitet. Välvillighet, öppenhet och ängslighet kännetecknar personer som röstar på något av de röda partierna. Högersympatisörer har däremot en högre grad av utåtriktning och samvetsgrannhet. Personligheten avspeglar sig i den politiska övertygelsen. […]

Fåglar gynnas av evighetsträd i 30-årig granskog

22 juni, 2022 - SLU

Har enstaka ”hänsynsträd” som lämnas kvar på ett kalhygge någon betydelse för fågellivet när den planterade granskogen tätnar och skjuter i höjden? Ja, det har de, åtminstone 30 år senare. Det visar en ny studie ledd av forskare från SLU. Det är dock viktigt att se till att lövträden inte kvävs av den omslutande granskogen, menar forskarna.

Vetenskapsakademien startar antropocenlaboratorium

21 juni, 2022 - Kungl. Vetenskapsakademien

Ett antropocenlaboratorium etableras nu vid Kungl. Vetenskapsakademien, The Anthropocene Biosphere Laboratory. Tanken är att samla forskare från olika vetenskapliga discipliner med en förståelse för människans roll i biosfären. Två av Wallenbergstiftelserna bidrar med sammanlagt 60 miljoner kronor till satsningen.

Tidiga insatser för att öka läsförmågan viktigt för elever med svenska som andraspråk

21 juni, 2022 - Linnéuniversitetet

En betydligt högre andel av de elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk har behov av tidiga insatser för att kunna utveckla god läsförmåga, jämfört med elever som följer kursplanen i svenska. Det visar en ny studie från Linnéuniversitetet med 46 000 elever på lågstadiet. Eleverna behöver systematisk undervisning i såväl avkodning och ordkunskap […]

Staten måste ta större ansvar för digitalisering av välfärden

21 juni, 2022 - Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Digitaliseringen av välfärdstjänsterna går för långsamt. Det hotar både kvalitet och tillgänglighet inom vård, skola och omsorg. Staten behöver därför skapa en struktur som stimulerar privata och offentliga aktörer att höja tempot i arbetet. Det slår Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) fast i en ny rapport. – Hittills har staten inte utövat det ledarskap som krävs när […]

Tveksam nytta att sockertesta alla 40-åringar

21 juni, 2022 - Umeå universitet

Att testa hur kroppen klarar att hantera intag av socker kan vara värdefullt för att hitta förstadier till typ 2-diabetes. Totalt har över 120 000 personer genomfört denna undersökning inom Västerbottens hälsoundersökningar. Det är dock väldigt liten nytta med att testa 40-åringar som inte har några andra riskfaktorer. Det visar en utvärdering som gjorts vid Umeå universitet.