Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Björkénska priset till Kristina Edström

24 september, 2021 - Uppsala universitet

Professor Kristina Edström har utsetts till 2021 års mottagare av Björkénska priset, ett av Uppsala universitets största vetenskapliga pris för framstående forskning. Motivering: ”Björkénska priset 2021 tilldelas professor Kristina Edström för hennes världsledande batteriforskning för kraftfullare, säkra, miljövänliga och billiga batterier med lång hållbarhet. Kristina Edström är sedan 2005 professor i oorganisk kemi vid Uppsala […]

Blåmusslors utbredningsområde minskar

24 september, 2021 - Göteborgs universitet

De senaste 10-15 åren har västkustens blåmusslor på grunda vatten i stort sett försvunnit. Observationer och sammanställning av studier och rapporter visar att klimatförändringarna kan ligga bakom förvandlingen.

Främja studiero i klassrummet − lärares ledarskap

23 september, 2021 - Skolforskningsinstitutet

I denna metaöversikt sammanställs forskning om hur lärare kan arbeta för att främja studiero i klassrummet, och därigenom skapa förutsättningar för elevers utveckling och lärande.

Inhemska befolkningen i antikens Sicilien var aktiva handlare

23 september, 2021 - Göteborgs universitet

Hur ska vi förhålla oss till den traditionella historieskrivningen om antikens Sicilien? Den gängse uppfattningen har varit att den inhemska befolkningen varken hade något territorium, makt eller ekonomiska resurser men med hjälp av tvärvetenskapliga metoder visar en ny avhandling att handel var en stor del av ekonomin för invånarna i bosättningen Monte Polizzo. Generellt är […]

Testar fiber som skonsam medicin mot magproblem

23 september, 2021 - Örebro universitet

Idag får patienterna antiinflammatorisk medicin som kan föra med sig biverkningar – för vissa så allvarliga att de vill avsluta behandlingen. Att istället kunna påverka tarmens bakterieflora och funktion med fibrer skulle vara mer skonsamt.

SLU-forskares metoder för att mäta matsvinn lyfts fram på FN-toppmöte

23 september, 2021 - SLU

Den 23 september riktar världen ögonen mot det globala livsmedelssystemet när det virtuella FN-toppmötet Food Systems Summit hålls i New York. Ett av Sveriges officiella bidrag inför mötet är en rapport om metoder för uppföljning av livsmedelsförluster tidigt i produktionskedjan. Rapporten har tagits fram av Jordbruksverket med hjälp av åtta forskare från SLU.

Offentlig upphandling utnyttjas för politiska syften i USA

23 september, 2021 - Göteborgs universitet

I USA fattar politiskt tillsatta tjänstepersoner beslut om offentliga inköp av varor och tjänster som gynnar den sittande presidenten. Nu visar ny forskning från Göteborgs universitet att ju mer politiserad en förvaltning är, desto oftare används offentlig upphandling till att favorisera företag av politiska skäl.  Varje år köper den amerikanska staten varor och tjänster från […]

Ny bok avslöjar hälsingegårdarnas hemligheter

22 september, 2021 - Göteborgs universitet

I fyra år har ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt djupdykt i den inredningskultur som formade Sveriges femtonde kulturarv, hälsingegårdarna. Nu avslöjas ny kunskap om tekniken, materialen och estetiken som präglade de unikt smyckade gårdarna, i en färsk bok som presenteras på årets Bokmässa.

Högt intag av mejerifett gav inte sämre hjärt-kärlhälsa

22 september, 2021 - Uppsala universitet

I en ny studie som involverat över 4 000 individer i Sverige kunde forskarna se att de med högt intag av mejerifett – mätt med fettsyror i blodet – hade lägre risk för hjärt-kärlsjukdom än dem med lågt intag av fett från mejeriprodukter. Forskarna kan dock inte säga vilka typer av mejeriprodukter det gäller och menar att resultaten än så länge bör tolkas försiktigt.

Hur kan museer bli bättre på att spegla samtiden?

21 september, 2021 - Umeå universitet

Hur kan en breddad förståelse av museet, med dess meränmänskliga aspekter, vara en del av utvecklingen mot en museiverksamhet som bättre förmår spegla vår samtid, särskilt i frågor som rör klimat och miljö? Det är frågor som ställs i en ny avhandling i museologi vid Umeå universitet av Caroline Owman.