Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

För att filtrera bland pressmeddelanden måste du först välja Alla eller en organisation. Sedan kan du göra din filtrering.

Julia Zulver blir Wallenberg Academy Fellow vid Försvarshögskolan

29 november, 2023 - Försvarshögskolan

Julia Zulver har utsetts till en av årets Wallenberg Academy Fellows av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Hennes forskning handlar om hur feministiska organisationer arbetar för att bevara kvinnors rättigheter i komplexa säkerhetsmiljöer efter krig och konflikter.

Kultur på recept förbättrar den psykiska hälsan

28 november, 2023 - Jönköping University

Personer med psykisk ohälsa eller långvarig smärta som deltagit i kulturaktiviteter tillsammans med andra mår bättre. Det visar en studie av Paula Bergman, doktorand på Hälsohögskolan vid Jönköping University (JU). Hon har studerat effekten av kulturunderstödd rehabilitering, även kallat Kultur på recept (KUR).

Björklöv som råmaterial för tillverkning av organiska halvledare

28 november, 2023 - Umeå universitet

För att tillverka halvledare till optoelektroniska tillämpningar används i dag oftast petrokemiska föreningar och sällsynta metaller. Fysiker vid Umeå universitet i samarbete med forskare i Danmark och Kina har därför utvecklat ett mer hållbart alternativ. Genom att tryckkoka björklöv, plockade på Umeå universitets campus har de lyckats få fram kolpartiklar som råmaterial för organiska halvledare.

Gener påverkar om spädbarn tittar mest på ansikten eller icke-sociala objekt

27 november, 2023 - Uppsala universitet

Om spädbarn vid fem månaders ålder tittar mest på ansikten eller icke-sociala objekt som bilar eller mobiltelefoner styrs till stor del av generna. Det har forskare vid Uppsala universitet och Karolinska institutet nu kunnat visa. Resultaten tyder på att det finns en biologisk grund för hur spädbarn skapar sina unika visuella upplevelser och vilka saker de lär sig mest om.

Föräldrarna viktiga förebilder vid val av högskoleutbildning

24 november, 2023 - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Valet av utbildning tenderar att gå i arv. Det gäller särskilt teknik, ingenjörsvetenskap, medicin och ekonomi. Adam Altmejd studerar i en ny IFAU-rapport orsakssambanden mellan föräldrarnas och barnens val. Vi vet att barn ofta väljer samma yrke eller studerar samma ämne som sina föräldrar. Men orsakar föräldrarnas studieval barnens studieval eller påverkar andra faktorer både […]

Flera fördelar i lokalt förvaltade tropiska skogsallmänningar

23 november, 2023 - SLU

Hur ska politiska styrmedel vara utformade för att samtidigt främja kolinlagring, biologisk mångfald och lokalbefolkningens välbefinnande i världens tropiska skogar? En ny studie tyder på att ett av de mest kraftfulla sätten är att ge lokal- och ursprungsbefolkningar makt över skogsförvaltningen. Studien avser tropiska skogsallmänningar i Sydamerika, Afrika och Asien.

Lågutbildade är mer påverkade av sin omgivning i vaccinbeslut

23 november, 2023 - Jönköping University

Att fatta beslutet att vaccinera sig är inte bara en individuell process utan påverkas starkt av den information vi får från vår omgivning. En ny forskningsstudie från Jönköping International Business School (JIBS), Jönköping University, har undersökt hur en individs informationsmiljö, inklusive bostadsområde och arbetskamrater, påverkar beslutet att ta covid-19-vaccin.

FN:s klimatmöten organiseras på ett sätt som gynnar rikare, större länder

23 november, 2023 - Lunds universitet

I en ny studie belyser forskare vid Lunds universitet COP-mötenas historia. Länder som deltar i klimatförhandlingarna delas in i fyra grupper; radikaler, opportunister, hycklare och undvikare. Studien visar att rika länder gynnas och fattiga missgynnas. Därmed riktas strålkastarljuset mot klimatkonferensens ambition om klimaträttvisa. Varje år möts världens länder på FN:s globala klimatkonferens för att förhandla […]

Markant lägre risk för postcovid hos vaccinerade

23 november, 2023 - Göteborgs universitet

Personer som vaccinerat sig mot covid-19 löper avsevärt lägre risk för postcovid efter covidinfektion. Det visar en studie vid Göteborgs universitet. Forskarna betonar vikten av vaccin för att minska det mänskliga lidandet och trycket på vården. Studien som publiceras i tidskriften BMJ omfattar alla registrerade fall av vuxna som fick covid-19 för första gången under […]