Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Fossila ormstjärnor från Gotland ger unika insikter om evolutionära förändringar

21 januari, 2022 - Lunds universitet

Ett forskarlag har lyckats analysera två efterföljande arter av fossilerade ormstjärnor. Resultaten visar att en 428 miljoner år gammal marin katastrof bidrog till en total förändring av djurens utseende. Den nya studien tydliggör hur miljömässiga rubbningar kan sätta igång storskaliga evolutionära processer. Ormstjärnor är en grupp tagghudingar som är nära besläktade med sjöstjärnor. Deras kroppar […]

Syrgasbehovet hos covidpatienter kan vara lägre än man tidigare trott

21 januari, 2022 - Uppsala universitet

En ny studie som letts av forskare vid Uppsala universitet visar att syrgasbehovet hos varje enskild allvarligt sjuk covid-19-patient kan vara lägre än vad man trott. Studien gjordes i Sörmland under pandemins första våg 2020 och såväl resultaten som forskarnas metod kan vara till nytta för framtida vård och resursplanering.

Brutna fotleder i fokus för avhandling

20 januari, 2022 - Umeå universitet

Rutinmässigt användande av blodförtunnande medel i samband med operation av fraktur i fotleden leder till att färre drabbas av blodpropp efter kirurgin. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet där data från 15 000 fotledsfrakturer har studerats.

Få utnyttjar rätten att efterforska sin spermadonator

19 januari, 2022 - Umeå universitet

Bara en liten del av de som har möjlighet att få veta mer om sin spermadonator söker den informationen. Dessutom skiljer rutiner för tillgängliggörande av donatorinformation sig mellan kliniker i Sverige. Det visar en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Human Reproduction.

Varför minskade produktiviteten i haven för 4,6 miljoner år sedan?

19 januari, 2022 - Uppsala universitet

Genom att borra djupt ner i sedimenten på havets botten kan forskare resa i tiden. I en ny studie, som letts från Uppsala universitet, presenteras nya ledtrådar till varför en period som ofta kallas ”the biogenic bloom” hastigt avslutades. Förändringar i jordens bana runt solen kan ha spelat en roll i den dramatiska förändringen

Ny topp för corona i avloppsvattnet – följ kurvans utveckling

18 januari, 2022 - Göteborgs universitet

Halten av coronavirus i avloppsvattnet i Göteborg har stigit ytterligare på en vecka. Nu visar forskarna vid Göteborgs universitet för första gången upp kurvan över utvecklingen under hela pandemin. Forskargruppen under ledning Heléne Norder, adjungerad professor i mikrobiologi på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, väljer denna vecka att göra ett undantag och presentera hur halterna av […]

Hopp om ytterligare en immunförsvarsmekanism som kan ge skydd mot SARS-CoV-2

18 januari, 2022 - Lunds universitet

De neutraliserande antikroppar som forskarvärlden hittills fokuserat på skyddar genom att blockera virusets förmåga att fästa in till våra celler. En studie ledd av forskare vid Lunds universitet visar att även icke-neutraliserande antikroppar kan ha betydelse för skydd mot SARS-CoV-2. COVID-19; immunologi; fagocytos / grundforskning / Peer reviewad artikel / kvantitativ studie / orsak-verkan-samband / […]

Berömt maltkorn uppstod från en enda ursprungsplanta

18 januari, 2022 - Linköpings universitet

Den 200 år gamla maltkornsorten ’Chevalier’, som länge var den världsledande sorten inom ölbryggning, sägs ha uppstått från en enstaka planta. I en ny studie har forskare vid Linköpings och Stockholms universitet undersökt om det stämmer. De har analyserat mer än 150 år gamla fröprover med molekylärgenetiska metoder. Resultaten ger en avslöjande inblick i äldre tiders växtförädling.

Brist på hantverkskunskap hotar industriella kulturarv

18 januari, 2022 - Göteborgs universitet

Spåren av vårt industriella kulturarv i järn och stål syns över hela Sverige, men många objekt riskerar att gå förlorade när kunskap om autentiskt målerihantverk saknas. Ny forskning från Göteborgs universitet visar hur de kulturhistoriskt värdefulla objekten kan bevaras och underhållas, på ett både hållbart och historiskt relevant sätt. Järnvägsviadukter, pelare, gjutjärnsmonument, plåtbeklädda tak eller […]

Tvärvetenskaplig forskning beviljas prestigefyllt bidrag från Vetenskapsrådet

18 januari, 2022 - Umeå universitet

Ett projekt om nanomediciska precisionsterapier för behandling av nedre luftvägsinfektioner beviljas 30 miljoner kronor till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer av Vetenskapsrådet. Projektet leds från KI och från Umeå universitet deltar professor Fredrik Almqvist och hans forskargrupp.