LiU:s rektor Mille Millnert gläds med de två forskargrupper som idag i hårdast möjliga konkurrens fått sina Linnébidrag.

– Det är välförtjänt och vi kommer att få se mycket ny och spännande forskning för pengarna. Jag gläds också för universitetets del. Detta ett kvitto på att våra bästa forskargrupper hör hemma i den internationella eliten, säger Mille Millnert.

De övriga åtta universitet som fick Linnéstöd har betydligt större statliga basanslag till sin forskning än LiU.

– Om vi ser till alla de excellensmedel som de olika forskningsråden delat ut, så har LiU tagit hem betydligt mer än vad man kan förvänta sig utifrån forskningsanslagens storlek. Därför ser vi med tillförsikt på de förslag som finns om att lägga om den statliga forskningsfinansieringen och i större utsträckning belöna prestation i stället för tradition, säger Mille Millnert.

Linnécentrum CADICS (Control, Autonomy, and Decision-making in Complex Systems) är en bred forskningsmiljö uppbyggd av fem existerande forskargrupper vid LiU – reglerteknik, sensorinformatik, fordonssystem, artificiell intelligens och visualisering. Miljön finansieras med 55 miljoner kronor.

Målet är att utveckla teori och metoder för beslutsstöd, där det ofta handlar om att sammanställa mängder av data från olika källor, så kallad sensor- eller informationsfusion. Ett konkret exempel är varningssystem för att undvika kollision mellan bilar. Signaler från radar, laser och transpondrar kan i kombination med digitala kartor och GPS ger ett underlag för att bedöma risken för krock och hur den kan undvikas.

Andra tillämpningar som CADICS kommer att arbeta med gäller att hantera autonomi i obemannade flygplan, att ställa rätt medicinsk diagnos, att övervaka flygtrafik och industriella processer.

Centrumet kommer att ledas av Lennart Ljung, professor i reglerteknik. Han är mycket glad över att nu få en långsiktig finansiering för grundforskning kring dessa problem.

-Sensorfusion är en teknik som kommer att få ännu större betydelse i framtiden. Tack vare Linnéstödet får vi nu en möjlighet att utveckla den teoretiska basen, säger Lennart Ljung.

Ljungs medsökande i CADICS är Patrick Doherty, Torkel Glad, Svante Gunnarsson, Fredrik Gustafsson, Hans Knutsson, Lars Nielsen, Mikael Norrlöf, Thomas Schön och Anders Ynnerman.

Linnécentrum HEAD (Research on Hearing and Deafness) är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram kring hörselskador och dövhet. Det tioåriga anslaget innebär att ett nytt vetenskapsområde introduceras: kognitiv hörselvetenskap, där man studerar den fysiologiska och kognitiva basen för hörsel och samverkan med signalbehandling i hörhjälpmedel. Miljön finansieras med 50 miljoner kronor.

En central frågeställning är hur hörhjälpmedel påverkar den kognitiva utvecklingen hos hörselskadade barn, en annan hur språkförståelsen hos äldre hörselskadade påverkas när deras kognitiva färdigheter avtar. Tinnitus, dyslexi och dövblindhet och andra hörselrelaterade funktionshinder kommer också att studeras.

Centrumet leds av Jerker Rönnberg, professor i psykologi.

– Det här känns underbart, säger en glad Jerker Rönnberg direkt efter att ha fått beskedet.

– Det innebär att vi får en stabil plattform för att utveckla forskningen inom kognitiv hörselvetenskap. Det kommer att beröra många olika former för kommunikation. Vi ser också fantastiska synergier med den forskarskola, också kallad HEAD, för vilken vi nyligen fått klartecken till totalt 11 miljoner kronor under fem år.

I centrumet ingår forskare inom biologi, medicin, teknik och beteendevetenskap. Medsökande är Gerhard Andersson, Stig Arlinger, Berth Danermark (Örebro universitet), Birgitta Larsby, Thomas Lunner, Björn Lyxell, Claes Möller (Örebro universitet), Birgitta Sahlén (Lunds universitet) och Stefan Stenfelt.

Linnéstödet på sammanlagt 1,4 miljarder kronor ges till starka forskningsmiljöer från alla vetenskapsområden. Lärosätena har i nationell konkurrens nominerat miljöer inom de områden som de prioriterat i sina strategier. Utlysningen är ett samarbete mellan Forskningsrådet Formas och Vetenskapsrådet och all granskning har gjorts av internationella experter.

Kontakt:

Rektor Mille Millnert 013-281001, 0709-281001
Professor Lennart Ljung 013-281310, lennart.ljung@liu.se
Professor Jerker Rönnberg, 013-282107, 070-7614843, jerker.ronnberg@liu.se