Trots att fler människor än någonsin befinner sig på flykt runt om i världen så saknas fortfarande mycket kunskap kring migration och integration. 22-24 november samlas internationella och svenska forskare i Göteborg för att presentera ny forskning vid konferensen Organizing Migration and Integration in Contemporary Societies (OMICS 2023).

–Vi vill stimulera till samtal kring hur migration och integration organiseras. Det här berör alla och det gäller att få ut forskningen i verkligheten.

Det säger Andreas Diedrich, professor i organisation och management på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Tillsammans med Centrum för global migration vid Göteborgs universitet arrangerar Handelshögskolan OMICS 2023 22-24 november. En konferens som går ut på att samla och sprida ny kunskap om organiseringen av migration och integration.

I slutet av 2022 överskred för första gången antalet flyktingar i världen 100 miljoner enligt FN:s flyktingorgan UNHCR, men fortfarande saknas det dock mycket forskning kring det här, menar Andreas Diedrich.

– Det som gör den här konferensen unik i Sverige, är att vi har en tvärvetenskaplig grund. Det är viktigt eftersom området är så komplext.

Forskare från olika delar av världen

Under tre dagar kommer internationella och svenska forskare presentera aktuella rön och medverka i öppna panelsamtal tillsammans med nyanlända och representanter från näringsliv och samhälle. Det handlar om klimatförändringarnas konsekvenser, möjligheterna på arbetsmarknaden och utvecklingen framåt. När OMICS arrangerades 2019 medverkade över 200 forskare från olika delar av världen, och i år kommer de medverkande från länder som Taiwan, Ghana, Österrike och Kanada.

– Vi kan på det sättet ta del av dessa forskares kunskap om hur andra länder organiserar migrationsflöden, och hur arbetsmarknaden är anpassad för att hantera det här, säger Andrea Spehar, docent i statsvetenskap och föreståndare för Centrum för global migration vid Göteborgs universitet.

Även Andreas Diedrich ser den internationella uppslutningen på OMICS 2023 som en styrka.

– Vi är väldigt glada att så många utomeuropeiska forskare medverkar. Exempelvis har det börjat komma mer studier om migrationen i länder som Kenya och Bangladesh. Och vi kan lära mycket av andras erfarenheter, inte minst när vi nu börjar se hur klimatförändringar skapar nya utmaningar och flyktingströmmar, säger han.

Mer information om OMICS 2023

Panelsamtal och presentationer:

  • Onsdag 22 november, kl. 13:15-14:00. Migration och integration: A Global South Perspective. S. Bhupinder Chimni, professor i internationell rätt vid Jindal Global Law School, Delhi, Indien. Hans expertområden omfattar internationell flyktingrätt.
  • Onsdag 22 november, kl. 16:30-18:00. Att aktivera arbetsgivare och arbetssökande i integrationen av invandrare på arbetsmarknaden – ett internationellt perspektiv. Panelsamtal med Ehsan Baqiri, undersköterska, Sahlgrenska sjukhuset, Karen Dunwoodie, föreståndare på Centre for Refugee Employment, Advocacy, Training and Education, Deakin University, Melbourne, Pontus Berger, Talent Management Specialist, Volvo Cars, Urban Björn, Business as Equals AB och Sanaz Haghighi, kvalificerad handläggare på Arbetsförmedlingen.
  • Torsdag 23 november, kl. 11:00-11:45. Climate change and migration – An assessment of the state of evidence. Mathias Czaika, professor i migration och integration och föreståndare vid Donau Universitetet i Krems, Österrike, talar om klimatförändringarna och migration. <
  • Torsdag 23 november, kl. 13:00-14:15. Migration i framtiden: Trender, utmaningar och möjligheter. Panelsamtal med Anders Danielsson, Assar Gabrielssons gästprofessor vid Handelshögskolan i Göteborg, Andrea Spehar, docent i statsvetenskap och föreståndare vid Centrum för global migration, Göteborgs universitet, Mathias Czaika, professor i migration och integration vid Donau universitetet i Krems, och B.S Bhupinder Chimni, professor i internationell rätt, Jindal Global Law School, Delhi.
  • Fredag 24 november, kl. 11:00-11:45. Civil society’s role to enhance employment opportunities in conditions of socioeconomic challenge and diversity. Gabriella Elgenius, professor i sociologi på Göteborgs universitet om vilken roll det civila samhällets har när det handlar om att förbättra möjligheterna till sysselsättning i ett mångkulturellt samhälle.

 

Andreas Diedrich, professor i organisation och management, programansvarig för Organizing Integration på Gothenburg Research Institute. E-post: andreas.diedrich@gu.se, tel: 0732-30 88 96

Andrea Spehar, docent i statsvetenskap, föreståndare Centrum för global Migration, Göteborgs universitet. E-post: andrea.spehar@pol.gu.se, tel: 031-786 11 92

För att boka intervjuer med forskare som medverkar vid OMICS 2023:
Agnes Faxén, kommunikatör Gothenburg Research Institute på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. E-post: agnes.faxen@gu.se, tel: 0766-18 20 08

Andreas Diedrich Andreas Diedrich