Det kom in 1268 ansökningar i årets stora ansökningsomgång vilket är ungefär som förra året (1250). 837 (900) ansökningar avser den ordinarie utlysningen av forskningsprojekt, 155 (170) utlysningen av forskarassistenttjänster, 112 (115) den ämnesövergripande utlysningen samt 66 (60) postdok-utlysningen. Dessutom inkom 22 ansökningar om postdoks för forskare med utländsk examen, nytt för i år, samt 23 ansökningar om utrustning, vilket ingick i den ordinarie utlysningen förra året. Utlysningen av informationsprojekt fick cirka 53 (40) ansökningar.

– Tyvärr drabbades vi av en del tekniska problem under den sista eftermiddagen innan utlysningarna stängde – våra servrar klarade inte anstormningen när närmare 1000 forskare var inne i systemet samtidigt, säger Anna Ledin, huvudsekreterare på Formas. Vi arbetar kontinuerligt med att underlätta ansökningsproceduren och till nästa år kommer vi bland annat att utöka systemets kapacitet.

Nu vidtar beredningsarbetet för att identifiera de absolut bästa ansökningarna med avseende på vetenskaplig kvalitet och relevans för Formas ansvarsområde.

Den 19 november beslutar Forskarrådet om vilka som beviljas medel och redan samma dag publicerar vi det på Formas hemsida.

Siffrorna inom parentes avser antalet ansökningar 2007.

För mer information:
Anna Ledin, huvudsekreterare, 08-775 4015, anna.ledin@formas.se

Bengt H Olsson, t f chef för forskningsenheten, 08-775 40 23, bengt.olsson@formas.se