Pengarna kommer frÄn VetenskapsrÄdet och Skolverket och finansierar i fyra Är framÄt drygt tvÄ forskartjÀnster och tre doktorandtjÀnster. I projektet samarbetar AmnÄ och Munck med Ungdomsstyrelsen, universiteten i Göteborg och Uppsala samt med ett antal utlÀndska universitet.

Forskarna och doktoranderna ska bland annat arbeta med en internationell studie av 14- och 18-Äringars demokratiska kunskaper, vÀrderingar, beteenden och framtidsbedömningar. Det Àr sÀrskilt de ungas demokratiska socialisation som ska jÀmföras. Vad betyder familjen, skolan, IT, medier, föreningsliv och kompisar? Vilka slags demokratier hÄller de pÄ att skapa? Utöver enkÀtundersökningar kommer intervjuer och experiment i olika miljöer att anvÀndas.

För mer information, kontakta Erik AmnÄ, telefon 019-30 30 67

Presskontakt:

Linda Harradine

Telefon:

019-30 14 70

Mobil:

070-643 1470