Industriforskarskolan DIA på Linnéuniversitetet, med inriktning mot dataintensiva tillämpningar, har beviljats 15,1 miljoner kronor av KK-stiftelsen för ett nytt intag av doktorander. Nu är rekryteringen i full gång. Tillsammans med universitetets och företagens insatser omfattar satsningen drygt 38 miljoner kronor.

Under 2023 kommer sju nya industridoktorander att antas till industriforskarskolan Data Intensive Applications (DIA). Doktoranderna kommer att anställas på företagen Electrolux Professional, Fortnox, Micropower, Softwerk, Virtual Manufacturing, Volvo CE och Vultus.

DIA startades i mars 2020 inom Linnéuniversitetets spetsforskningsmiljö Data Intensive Sciences and Applications (DISA) med stödfinansiering från KK-stiftelsen. Forskarskolan är inriktad mot de utmaningar inom områdena big data och artificiell intelligens som universitetets samarbetspartner i industrin möter.

Nu är en ny fas påbörjad och rekryteringarna är i full gång. Några företag har redan hittat sina kandidater, medan tjänster fortfarande finns att söka på andra företag.

– Ett flertal av dessa företag har industridoktorander anställda sedan första fasen. Att de nu tar in fler är ett tydligt bevis på den nytta som doktoranderna bidrar med i sina företag, säger professor Welf Löwe som leder forskarskolan.

En längre nyhet om finns att läsa på Lnu.se >>

Mer information

Kontakt

Welf Löwe, professor, 076-760 36 62, welf.lowe@lnu.se

 

Presskontakt:

Ulrika Bergström

Telefon:

0480-49 70 55

Mobil:

070-259 36 29