Det forskningsprogram som nu inrättats vid HTU blir det tredje inom ramen för ”Learn IT”, vars syfte är att i vid mening främja långsiktig kunskapsuppbyggnad om lärande och IT.
– Att HTU fått förfrågan att delta i LearnIT beror på att vårt profilområde Arbetsintegrerat lärande intresserade dem, säger HTU:s prorektor Marita Johanson.

Syftet med HTU:s program är att utröna hur informationsteknik dels kan användas för lärande och kompetensutveckling i arbetslivet, dels att studera hur informationstekniken förändrar villkoren för arbete, och behovet av kompetens i olika verksamheter. I programmet ingår fyra olika forskningsprojekt: Arbetsintegrerat interaktivt lärande i verkstadsindustrin, Distribuerat elektroniskt arbetsintegrerat lärande, Hälsofrämjande arbete och IT samt Lärande, vård och de nya teknologierna. De två förstnämnda projekten är riktade mot lärandeprocesser i samband med att nya redskap för kommunikation och kompetensutveckling utvecklas inom olika typer av verksamheter inom regionens företag. De andra två projekten studerar hur IT tas upp och används inom områden som hälso- och sjukvård samt hälsobefrämjande arbete.

Samtliga projekt som tagits ut till forskningsprogrammet har en tvär- och mångvetenskaplig ansats. Fyra av HTU:s fem institutioner kommer att engageras. En annan gemensam nämnare, förutom ämnesområdet som sådant, är att alla projekt bedrivs i samverkan med det omgivande samhället. Bland samarbetspartnerna återfinns såväl stora industrier och små företag som olika delar av offentlig sektor. Några av de mer namnkunniga medverkande är Volvo Aero Corporation, Semcon, WM Data, Film i Väst, Försäkringskassan, Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen.
– Eftersom vi spänner över så många samhällsområden finns bra förutsättningar att nå vårt övergripande mål: att tillföra kunskap i regionen, säger Marita Johanson och fortsätter:
– Vi är mycket glada åt dessa forskningsmedel från Learn IT som gör det möjligt för HTU att genomföra forskningsinsatser som planerats hos oss under en längre tid.

För mer information kontakta: prorektor Marita Johanson, tel: 0520 – 47 51 25, mobiltel 0733 – 97 51 25, e-post marita.johanson@htu.se

Presskontakt:

Anna Hallberg

Telefon:

0520-223152

Mobil:

0733-975092