– Slutkunden, de som bor och arbetar i våra byggnader, har hittills haft en undanskymd plats i bygg- och förvaltningsprocessen. Det är därför glädjande att vi fått in spännande projekt där forskare och näringsliv tillsammans försöker hitta nya metoder för att tillgodose brukarnas krav och önskemål, framhåller Anna Ledin, huvudsekreterare på Forskningsrådet Formas.

Formas och BIC (Byggsektorns InnovationsCentrum) stöder i samverkan innovationsprocesser inom byggsektorn. Målet är att forskarsamhälle och sektor i gemensamma projekt ska skapa nya innovativa produkter, system, processer och tjänster som möter brukares och kunders krav, stödjer en hållbar utveckling samt skapar incitament för nytänkande. Dessa projekt ska förutom forskning även innefatta implementering dvs. tekniköverföring, pilotförsök, demonstrationsprojekt etc. Strategi, målsättningar och utlysningstext upprättas gemensamt av Formas och BIC, och processen för bedömning, beslut, projektstöd, uppföljning, och redovisning sker i samverkan.

För mer information:
Jacob Paulsen, jacob.paulsen@formas.se
Emilie von Essen, eve@formas.se