Pietro Andreani vid Institutionen för elektro- och informationsteknik, Lunds tekniska högskola, får 29 miljoner kronor för projektet DARE – Digitalt Assisterad Radio Evolution.

Mikael Fogelström vid Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Chalmers, får 28,5 miljoner för att vidareutveckla grafenbaserad högfrekvenselektronik.

Krzysztof Kuchcinski vid Institutionen för datavetenskap, Lunds tekniska högskola, får 25,9 miljoner för att utveckla HiPEC: Högpresterande inbyggda system.

Niklas Rorsman, vid Institutionen för mikroteknik och nanovetenskap, Chalmers, får 25,2 miljoner kronor för forskningsprojektet GaN-baserad elektronik för framtidens mikrovågssystem.

Fredrik Tufvesson vid Institutionen för Elektro- och informationsteknik, Lunds tekniska högskola, får 27,2 miljoner kronor för projektet
Distribuerade antennsystem för högeffektiva trådlösa system.

Carl-Mikael Zetterling, vid KTH:s Institution för information och kommunikationsteknik får 24,2 miljoner får Högtemperaturkraftelektroniksystem med SiC IC – HOTSIC.

För ytterligare information kontakta Joakim Amorin, programchef Materialutveckling hos SSF, tel 08-505 816 65, joakim.amorin@stratresearch.se