Pietro Andreani vid Institutionen för elektro- och informationsteknik, Lunds tekniska högskola, fĂ„r 29 miljoner kronor för projektet DARE – Digitalt Assisterad Radio Evolution.

Mikael Fogelström vid Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Chalmers, fÄr 28,5 miljoner för att vidareutveckla grafenbaserad högfrekvenselektronik.

Krzysztof Kuchcinski vid Institutionen för datavetenskap, Lunds tekniska högskola, fÄr 25,9 miljoner för att utveckla HiPEC: Högpresterande inbyggda system.

Niklas Rorsman, vid Institutionen för mikroteknik och nanovetenskap, Chalmers, fÄr 25,2 miljoner kronor för forskningsprojektet GaN-baserad elektronik för framtidens mikrovÄgssystem.

Fredrik Tufvesson vid Institutionen för Elektro- och informationsteknik, Lunds tekniska högskola, fÄr 27,2 miljoner kronor för projektet
Distribuerade antennsystem för högeffektiva trÄdlösa system.

Carl-Mikael Zetterling, vid KTH:s Institution för information och kommunikationsteknik fĂ„r 24,2 miljoner fĂ„r Högtemperaturkraftelektroniksystem med SiC IC – HOTSIC.

För ytterligare information kontakta Joakim Amorin, programchef Materialutveckling hos SSF, tel 08-505 816 65, joakim.amorin@stratresearch.se